Nederlandse parlementariërs luisteren in Bogotá naar slachtoffers en vakbondsmensen

Tweede kamerleden hebben zich in Colombia laten informeren over de problemen en impact van de mijnbouw in het noorden van Colombia. Op 6 mei hadden zij een ontmoeting met vertegenwoordigers van Colombiaanse maatschappelijke organisaties, vakbonden, overheid en mijnbouwbedrijven.

Deze bijeenkomst is het resultaat van inspanningen van het Colombia Platform, een netwerk van tien Nederlandse maatschappelijke organisaties waaronder PAX, CNV Internationaal, FNV en Amnesty International. Het Colombia Platform brengt bij de Nederlandse regering de mensenrechtensituatie en de positie van sociale leiders onder de aandacht. In dit geval gaat het concreet om de impact van de mijnbouw in het noorden van Colombia.

Ebert García is lid van een boerenorganisatie in de regio Cesar. Hij zet zich in voor leefbaarheid en voor de teruggave van land dat is onteigend vanwege de open mijnbouw. Zijn organisatie, de Asamblea Campesina, bestaat uit 9 boerenorganisaties uit 15 gemeenschappen in Cesar en Magdalena. Voor Ebert Garcia was deze bijeenkomst heel belangrijk: “buitenlandse regeringen moeten oog blijven houden voor onze problemen.”

Lokale gemeenschappen slachtoffer mijnbouw
“De komst van de mijnbouwbedrijven zorgde voor een toename van gewelddadige conflicten. De naburige dorpen lijden onder ernstige mensenrechtenschendingen. We hebben te maken met gedwongen verdwijningen, gedwongen verhuizingen en landroof. Wij hopen op steun bij het vragen om de aandacht van multinationals hiervoor. Er moeten formele vormen van overleg ingesteld worden. Onze situatie moet bekend worden en er moet genoegdoening voor ons komen”, zegt Garcia.

Risico’s voor het ontwikkelen van vakbondsactiviteiten
Vertegenwoordigers van de vakbonden die actief zijn binnen de mijnbouwbedrijven uiten hun zorgen over de risico’s die zij lopen bij vakbondsactiviteiten. Zij kampen voortdurend met vervolging, bedreigingen en de rechten van werknemers worden niet gerespecteerd. “We vragen steun voor onze eisen, zodat dat steenkool op een verantwoorde manier wordt gewonnen, met respect voor de rechten van werknemers en gemeenschappen,” aldus Juan Rojas van vakbond Sintramienergética.

Verantwoorde energietransitie
Oliver Galindo van mijnbouwvakbond Sintracerrejon (aangesloten bij CNV partnervakbond de Confederación General del Trabajo (CGT)), benadrukte tegenover parlementsleden het: “belang van een rechtvaardige energietransitie die rekening houdt met de gevolgen voor arbeiders. Het is vooral belangrijk dat de open mijnbouw wordt erkend als sector met een hoog risico, zodat degenen die in de mijnsector werken het recht hebben om vervroegd met pensioen te gaan.”

Gebrek aan dialoog tussen bedrijven en het maatschappelijk middenveld
De Nederlandse parlementariërs die deel uitmaken van het Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toonden veel belangstelling. Uit de vragen die zij stelden bleek bezorgdheid over het ontbreken van een dialoog tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties waar zijn hun problemen naar voren kunnen brengen. De parlementariërs zegden toe deze zaken ook politiek op de agenda te zullen stellen tijdens hun verblijf in Colombia.

Bron :
cnvinternationaal.nl, Foto: cnvinternationaal.nl