Openbaar Ministerie opent onderzoek tegen generaal over illegale observatie en afluisterpraktijken

Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd een disciplinair onderzoek te openen tegen de legercommandant, generaal Luis Mauricio Ospina, die opdracht zou hebben gegeven voor illegale observatie en afluisterpraktijken van de Engelse leraar van zijn vrouw.

Volgens in de media gepubliceerde beschuldigingen zou de opperbevelhebber van het leger zijn functie hebben misbruikt en opdracht hebben gegeven om de inlichtingen- en contraspionagediensten van het leger voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Binnen de analyse van de controlerende instantie zal worden vastgesteld of generaal Ospina bovendien opdracht heeft gegeven tot een geheime actie, waarbij hij een burger zonder enig bewijs ervan beschuldigde tot een groep te behoren die buiten de wet valt, en zo een dergelijke controle rechtvaardigde.

Het Bureau van de Procureur-Generaal zal door het verzamelen van getuigenissen, bewijzen en documenten nagaan of de huidige legercommandant disciplinaire overtredingen heeft begaan door zijn macht te misbruiken en gebruik te maken van de inlichtingen- en contraspionagediensten, evenals het gebruik van ondergeschikten voor doeleinden die ver afstaan van die van de instelling.

Bron :
Foto:elcolombiano.com