Populariteit president Gustavo Petro gestegen naar 51,7% procent

Na een jaar en drie maanden na het aantreden als president van Colombia groeide de populariteit van Gustavo Petro onder de bevolking naar 51,7% procent.

Uit een enquête van het Nationaal Adviescentrum, in opdracht van de Administratieve Afdeling van het Voorzitterschap (Dapre), die werd uitgevoerd van 17 tot 22 november 2023, blijkt dat 51,7% van de 1608 ondervraagde Colombianen een positief beeld heeft van president Gustavo Petro; 44,5% heeft een negatief beeld, terwijl 3,8% van de respondenten het niet wist of geen antwoord gaf.

De cijfers laten een verbetering zien in het imago van Gustavo Petro, want van oktober tot november is de positieve perceptie van de president met 1,2% gestegen.

Wat betreft de hervormingen die de president invoert wordt hij door de meerderheid van de bevolking gesteund. Op de vraag: Denkt u dat het goed is voor het land dat het Congres de hervormingen goedkeurt? zei 32,1% van de burgers nee, terwijl 58,7% van de ondervraagden zei dat ze moeten worden goedgekeurd, en 9% wist het niet of gaf geen antwoord.

Het onderzoek bestond uit een telefonische enquête uitgevoerd onder vrouwen en mannen ouder dan 18 jaar, die op Colombiaans grondgebied leven van alle sociaal-economische niveaus en de foutmarge bedraagt ​​2,5%.

Zijn voorganger Ivan Duque was minder geliefd onder de bevolking. In hetzelfde tijdbestek van een jaar en drie maanden van presidentschap, was zijn populariteit gezakt naar een dieptepunt van 26% procent.

Bron :
Foto:presidencia.gov.co/