President Gustavo Petro roept banken op tot economische reactivering

Bij de afsluiting van de 58e Bankenconventie riep president Gustavo Petro banken op om deel te nemen aan de economische reactivering van het land door middel van gedwongen investeringen in belangrijke sectoren zoals huisvesting, industrie en toerisme.

De president benadrukte de noodzaak om kredietinclusie te verbreden en stelde voor dat particuliere banken deelnemen aan dit initiatief, dat op 20 juli aan het Congres zal worden gepresenteerd. “De gedwongen investeringen hebben zeer goede resultaten opgeleverd in de agro-industriële sector. Nu moeten we de woningbouw en de industriële productie stimuleren,” zei Petro.

De president benadrukte de cruciale rol van de staat op dit moment en wees op de urgentie om snel te handelen. “We hebben erover nagedacht om een pakket wetten aan het Congres voor te leggen. Ze kunnen ons nog steeds tegenhouden, maar er zijn andere manieren,” zei hij.

Onder de voorstellen die aan de wetgevende macht moeten worden voorgelegd, sprak Petro zijn voorkeur uit voor gedwongen investeringen, waarbij het model dat in de landbouw wordt toegepast, wordt gebruikt en uitgebreid naar huisvesting, industrie en toerisme, met speciale nadruk op export en internationaal toerisme. “Het doel van de regering is dat deze drie motoren van de economie de groei kunnen aanjagen,” legde hij uit.

De president stelde voor om een werkgroep op te richten tussen de private financiële sector en het ministerie van Financiën of de financiële toezichthouder om de haalbaarheid van deze voorstellen te beoordelen. “Het idee is dat de toewijzing van middelen uit overheidsbesparingen wordt gericht op het veranderen van de productie, wat bepalend is voor het koolstofvrij maken van de Colombiaanse economie en, incidenteel, de economische reactivering,” zei Petro.

Petro benadrukte dat zowel de staat als de private sector te kampen hebben met economische problemen en onderstreepte de noodzaak om het extractivistische economische model te vervangen door een model dat gebaseerd is op productie. “Landbouw, industrie, huisvesting en toerisme zijn de grote gebieden waar we vooruitgang kunnen boeken. Banken kunnen dit vrij doen en de staat moet dit vergezeld laten gaan van gedwongen investeringen”, concludeerde hij.

Bron :
Foto:lafm.com.co