President Petro herschikt kabinet door zeven ministers te vervangen

President Petro hoopt dat de kabinetswijziging de inspanningen om hervormingen door te drukken in de Colombiaanse wetgevende macht een nieuwe impuls zal geven.

Petro heeft zeven ministers vervangen en hoopt dat zijn ambitieuze hervormingsagenda in Colombia, die sinds zijn aantreden in augustus op aanzienlijke obstakels stuitte, een nieuwe impuls krijgt.

Petro kondigde de wijzigingen woensdag aan en verving sleutelfiguren als minister van Financiën Jose Antonio Ocampo en minister van Volksgezondheid Carolina Corcho.

“Vandaag wordt een nieuw kabinet samengesteld dat het regeringsprogramma zal helpen consolideren”, schreef Petro in een verklaring die op Twitter werd gepubliceerd.

De verrassingswissel is een zet die bepalend kan zijn voor de erfenis van Petro, nu de linkse president worstelt met uitdagingen die variëren van het sluiten van vrede met Colombiaanse criminele en rebellengroepen tot het hervormen van het arbeids- en gezondheidszorgstelsel.

De hervorming van de gezondheidszorg is een belangrijk twistpunt, waarbij Petro een plan promoot dat volgens hem de toegang voor de armen van het land zou uitbreiden en de lonen voor gezondheidswerkers zou verhogen.

Geconfronteerd met tegenstand van wat hij ’traditionele politieke leiders en het establishment’ noemde, gaf Petro blijk van zijn toewijding aan de hervormingen door figuren die in zijn kabinet waren aangesteld als olijftak uit te werpen voor machtige conservatieve en centrumrechtse krachten, waaronder Ocampo.

“Wij herbevestigen ons engagement om altijd trouw te blijven aan het mandaat dat wij van het volk hebben gekregen en hebben besloten een regering samen te stellen om onze agenda voor sociale verandering te vernieuwen”, voegde Petro eraan toe.

Sommige politieke figuren, waaronder prominente bondgenoten van de president, hebben hun bezorgdheid geuit dat de gedurfde zet een averechts effect kan hebben.

Congresvoorzitter en Petro-bondgenoot Roy Barreras noemde het besluit een “ongekende crisis” en zei dat Petro “de dood van zijn coalitie afkondigde”.

Ocampo is vervangen door Ricardo Bonilla, een voormalige universiteitsprofessor die Petro’s secretaris van financiën was tijdens zijn ambtstermijn als burgemeester van de hoofdstad Bogota.

Petro benoemde ook bondgenoten als Juan Fernando Velasco als minister van Binnenlandse Zaken en Mauricio Lizcano op de portefeuille technologie en communicatie.

De Colombiaanse media meldde woensdag dat Petro zijn hele kabinet had gevraagd ontslag te nemen, maar dat niemand dat publiekelijk had aangeboden.

Bron :
Foto:presidencia.gov.co