President Petro wil einde aan dienstplicht en salarissen voor soldaten verhogen

De Colombiaanse president Gustavo Petro wil dat zijn land meer professionele strijdkrachten krijgt en dus een einde maakt aan de dienstplicht, zo werd woensdag in Bogota gemeld. Het staatshoofd drong ook aan op de salarissen van soldaten te verhogen. In september vorig jaar had de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Prada gesproken over het plan van de regering om de verplichte militaire dienst te vervangen door een vrijwillige. In de afgelopen vijf jaar dienden 460.113 jongeren tussen 18 en 24 jaar verplicht bij de strijdkrachten.

“Mensen die risico’s nemen, moeten een speciale behandeling krijgen; ik ben voorstander van het afschaffen van de dienstplicht. We moeten daarover praten, over het aanmoedigen van jonge mensen zodat ze een vitaal bestaan kunnen ontwikkelen om bij het leger te gaan,” zei Petro tijdens de ceremonie ter gelegenheid van de 72e verjaardag van het Algemeen Commando van de Strijdkrachten. “Maar er moet een sprong in salaris zijn, we kunnen de militaire dienst niet afschaffen en professionaliseren zonder geld te hebben,” ging Petro verder.

“Ik heb de minister van Defensie opgedragen dat ze samen met de minister van Financiën kijken naar de fiscale ruimte om een aanzienlijke verhoging van de maandelijkse toelagen van de reguliere soldaten van Colombia te bewerkstelligen,” schreef hij op Twitter. Hij voegde eraan toe dat de top van het leger en de politie zijn “uitdrukkelijke opdracht” hebben om de illegale economieën van het land te vernietigen.

“De veiligheidsstrategie is politiek-militair. Ze impliceert de sociale integratie van de boer, de jeugd en het grondgebied, maar ook de dagelijkse activiteit van het vernietigen van de illegale economieën. Het is niet mogelijk de illegale economie te vernietigen als de corruptie van hoge politie- of militaire commandanten wordt toegestaan,” waarschuwde hij.

In zijn toespraak verklaarde hij dat het geen zin heeft de illegale economie te bestrijden wanneer de leiders ervan gemakkelijk nieuwe leden voor hun groepen kunnen werven dankzij de financiële armslag waarover zij beschikken.

“Als er 10.000 arme jongeren zijn, kunnen ze er zoveel rekruteren als ze willen voor illegale activiteiten. De veiligheidsstrategie bestaat erin een rechtvaardige economie op te bouwen zodat de arme sectoren niet langer arm zijn. Het is geen militaire strategie, maar een civiele en politieke. De aanval op illegale structuren moet politiek en militair zijn,” zei hij.

Petro benadrukte ook dat de strategie de top van de drugshandelpiramide moet aanvallen en niet de basis (telers en handelaars).

Bron :
Foto:eltiempo.com