Regering Colombia stelt nieuw hoofd aan voor Colombia Vredesfonds

De regering van Colombia heeft een nieuw hoofd benoemd voor het Colombia Vredesfonds nadat het eerder deze maand Gloria Ospina had ontslagen voor corruptie.

Financieel deskundige Mary Gomez Torres is maandag door de Colombiaanse regering benoemd tot directeur van het Colombia Vredesfonds, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de middelen voor vrede.

Het fonds is opgericht door president Juan Manuel Santos met als doel internationale en particuliere economische steun te verkrijgen om de plattelandsontwikkeling te bevorderen en de klimaatverandering aan te pakken in de gebieden die het zwaarst door het gewapend conflict zijn getroffen.

De regering heeft eerder deze maand Gloria Ospina, hoofd van het 500 miljoen dollar fonds, ontslagen omdat er sprake was van een netwerk van ambtenaren die persoonlijk profiteerden van middelen die bestemd zouden zijn voor postconflictprogramma’s.

Het fonds, dat wordt gefinancierd uit de Colombiaanse overheidsbegroting en uit giften van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbank, wordt nu op verzoek van de landen door middel van 13 maatregelen transparanter gemaakt.

De Colombiaanse regering heeft vorige week deze maatregelen genomen om de omgang met het geld in de periode na het conflict efficiënter en transparanter te maken en productieve projecten te stroomlijnen die ten goede zullen komen aan voormalige strijders van de nu gedemobiliseerde Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia, de FARC.

“Er zijn een reeks besluiten genomen die de regering in staat stellen de uitvoering van het vredesakkoord te versnellen, met name die betrekking hebben op productieve projecten, en die tegelijkertijd zorgen voor transparantie in de uitvoering van vredeshulpbronnen”, aldus de Colombiaanse vicepresident Oscar Naranjo.