Voormalige president Juan Manuel Santos: ‘Vredesakkoord veranderen zonder de FARC is onverstandig’

De voormalige Colombiaanse president, Juan Manuel Santos, heeft gewaarschuwd dat het onverstandig zou zijn als de regering de vredesakkoorden die met de guerrilla van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) zijn ondertekend, eenzijdig zou wijzigen en de ontbinding ervan mogelijk zou maken.

In een interview met de Colombiaanse krant ‘El Tiempo’ werd Santos ondervraagd over de mogelijkheid van het wijzigen van de overeenkomst waardoor de guerrilla kan verdwijnen. “Ja, ik herhaal, zolang de partijen het eens zijn, en een van de partijen is de FARC-partij, dan is het opnieuw aangaan van die discussie onverstandig en heeft verder niets te maken met het moment waarop we leven”, aldus Santos.

“Het eenzijdig wijzigen is dwaas. Ik hoop dat de regering niet de fout zal maken om opnieuw unilaterale wijzigingen te proberen, omdat het weer ten koste gaat van het land en zijn bestuurbaarheid, zoals al is gebeurd”, betoogde hij.

Santos reageert nadat minister van Defensie Carlos Holmes Trujillo afgelopen maandag tijdens een debat in de senaat hervormingen van de vredesakkoorden aankondigde. “Ondanks de schendingen en moorden op enkele van zijn leden, blijft de overgrote meerderheid in het proces,” zei Santos.

Holmes zelf wilde na de woorden van Santos duidelijk maken dat hij niet heeft voorgesteld het akkoord te wijzigen. “Het is onjuist dat hij een eenzijdige wijziging van de overeenkomst heeft voorgesteld,” zei hij in verklaringen die door ‘El Tiempo’ zijn verzameld, maar dat hij streeft naar aanvullende “implementatieovereenkomsten”.

Holmes heeft als voorbeeld het vredesakkoord van 1998 genoemd (het Goedevrijdagakkoord, ook wel het akkoord van Belfast genoemd), dat het politieke geweld in Noord-Ierland aanzienlijk heeft verminderd. “Er werd daar onderhandeld over een hoofdakkoord en in de loop van de tijd zijn er door middel van implementatieovereenkomsten wijzigingen aangebracht zoals veranderingen die in de samenleving zijn ontstaan en nieuwe eisen om ervoor te zorgen dat dit akkoord in zijn huidige vorm stabiliteit kon hebben”, aldus Holmes.

Santos heeft ook een beroep gedaan op de huidige president, Iván Duque, die “een gouden kans heeft om het land te verenigen na de pandemie rond de uitvoering van de overeenkomsten”. “We mogen niet vergeten dat de uitvoering van de overeenkomsten niet ten goede komt aan de FARC, maar aan de Colombianen,” benadrukte hij.

Anders zou het land kunnen vervallen in de “ramp die het op economisch en sociaal gebied te wachten staat als gevolg van het coronavirus”. Stel je voor dat de economie in een paar maanden tijd in een diepe recessie terechtkomt, de armoede en de werkloosheid stijgen en er zoveel andere problemen zijn die de pandemie aan de oppervlakte heeft gebracht. De protesten die we eind vorig jaar zagen, zullen kinderspel zijn”, waarschuwde hij.

In het bijzonder heeft Santos verwezen naar de moorden op sociale leiders, meer dan honderd tot nu toe dit jaar. “Ik vraag me opnieuw af wat de minister van Defensie doet door de kwestie van de deal in de media te plaatsen, terwijl hij de leiders zou moeten beschermen”, betoogde hij.

“Veel van het huidige geweld is gericht tegen sociale leiders die oproepen tot de vrijwillige vervanging van cocaplantages,” zei hij in een ander interview, gegeven aan het Duitse persbureau DPA.

Tot slot gaf hij aan dat het vredesproces met de andere guerrilla van het land, het Nationale Bevrijdingsleger (ELN), is mislukt door een “gebrek aan politieke wil”.

Bron :
El tiempo, DPA, explica.co Foto:juanmanuelsantos Instagram