Vredesbesprekingen: regering en ELN nodigen de VS uit om aan tafel te zitten

De Colombiaanse regering en de rebellenbeweging ELN hebben de Verenigde Staten uitgenodigd om deel te nemen aan de vredesbesprekingen die op 21 november in Caracas (Venezuela) werden hervat, na drie jaar schorsing.

De partijen zijn overeengekomen dat het de bedoeling is dat een speciale gezant uit dat land deelneemt aan de besprekingen, naast de reactivering van de verificatiecommissie, voor een uiteindelijk staakt-het-vuren en beëindiging van de vijandelijkheden.

De regering en de ELN-guerrilla’s hebben ook Brazilië, Chili en Mexico uitgenodigd om garant te staan voor het vredesproces, en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) is via zijn vertegenwoordiger in Colombia officieel aangewezen als garant voor de besprekingen en het proces. 

Anderzijds werd overeengekomen Duitsland, Zwitserland, Zweden en Spanje uit te nodigen om hun deelname aan dit proces als begeleidende landen in overweging te nemen en kennis te nemen van hun bereidheid en steun voor de vrede.

Bron :
Foto:elcolombiano.com