Waterkrachtcentrale Hidroituango zal vóór 30 november operationeel zijn

De start van de exploitatie van waterkrachtcentrale Hidroituango hangt af van enkele tests die tussen 14 en 15 oktober zullen worden uitgevoerd en die van cruciaal belang zullen zijn om de exploitatie van de waterkrachtcentrale en twee eenheden vóór 30 november goed te keuren.

Daniel Quintero, burgemeester van Medellín, merkte op dat de datum van ingebruikname van Hidroituango nog niet is vastgesteld en benadrukte het belang van het goed functioneren van de turbines, om dure schade te voorkomen.

Aan de andere kant kondigde Jorge Andrés Carrillo, manager van EPM aan dat hij samen met de projectingenieurs een vergadering zal bijwonen. Daar zullen zij de resultaten van de tests analyseren en daaruit zou de mogelijke datum van werking van Hidroituango naar voren komen, eveneens, uit deze conclusies zou het worden voorgelegd aan de Nationale Eenheid Risicobeheer, zodat deze de opstart van het project goedkeurt.

Carrillo verduidelijkte ook dat de versies die vaststelden dat 2 november de startdatum van de operaties was, vals zijn omdat de tests 20 dagen kunnen duren en de tests die zijn uitgevoerd met water en zonder beweging waren, terwijl de tests die moeten worden gemaakt met bewegend water zijn.

Bron :
Foto:telemedellin.tv