Wayúu-gemeenschappen blokkeren ingangen naar Cerrejón in La Guajira

De Wayúu-gemeenschappen blokkeren het gebied van de zuidelijke mijn van het bedrijf Cerrejón in La Guajira en verhinderen zo de toegang voor arbeiders. Ze waarschuwden dat ze hun protest niet zullen opheffen voordat ze een oplossing hebben gevonden.

Enkele van de gemeenschappen die deze blokkade hebben opgeworpen zijn ‘Tabaco’, ‘Manantialito’, ‘Roche’, ‘Barrancón’, ‘Sierra Azul’, ‘Cocotazo’, ‘San Francisco’ en ‘Tamaquito’, en beweren dat de multinational zich niet heeft gehouden aan de afspraken die in 2022 zijn gemaakt. Daarom eisen ze naleving van de overeenkomsten waar ze in verschillende protesten om hebben gevraagd.

Als reactie op deze protesten legde de multinational een verklaring af en verwierp deze blokkades die de continuïteit van de activiteiten verhinderen.

Het bedrijf verzekerde dat het heeft samengewerkt met de ‘Roche’-gemeenschap en de leden heeft geholpen met onder andere drinkwater, elektriciteit en gasaansluitingen.

“Cerrejón heeft met deze gemeenschap samengewerkt aan de ontwikkeling van meerdere projecten die voortvloeien uit overeenkomsten, zoals permanente drinkwaterservice, betaling van de elektriciteitsservice, de exploitatie van een irrigatiesysteem, aansluiting op het rioolstelsel van de gemeente Barrancas, reparaties aan woningen, versterking van productieve projecten en de levering van startkapitaal,” luidt een van de passages in het communiqué van het bedrijf.

In reactie hierop drong het bedrijf er bij de autoriteiten in La Guajira op aan om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de leden van de gemeenschap de blokkade opheffen, zodat de activiteiten in de mijn door kunnen gaan.

“Cerrejón verwerpt illegale blokkades die de veiligheid van mensen en de continuïteit van de operatie in gevaar brengen. Op dit moment vragen we de relevante autoriteiten om de nodige acties te ondernemen om de normale gang van zaken te herstellen”, aldus de multinational.

Er zijn dit jaar al verschillende blokkades van het multinationale bedrijf geweest door inheemse Wayúu-gemeenschappen, die met deze protesten de aandacht van de nationale regering proberen te trekken.

Bron :
Foto:eltiempo.com