Wereldtop biodiversiteit in Medellín van start

President Juan Manuel Santos opende zaterdag de top van Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten in Medellín met de opmerking dat de bescherming van de biodiversiteit even belangrijk is als de bestrijding van de klimaatverandering.

In de tweede stad van Colombia is de top IPBES (Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) van start gegaan. Het is de zesde plenaire zitting waarbij honderden wetenschappers en regeringsgezanten bijeenkomen om de laatste hand te leggen aan vijf belangrijke rapporten die in de toekomst moeten helpen aan de wereldwijde beleidsvorming omtrent biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Tot en met 23 maart zullen 750 deskundigen uit 130 landen de toestand van de biodiversiteit bespreken en doelstellingen voor de komende jaren vast stellen.

IPBES werd zes jaar geleden opgericht en opereert onder de hoede van de Verenigde Naties. Inmiddels hebben zo’n 130 landen zich aangesloten. Het platform dient er voor om de interface tussen wetenschap en beleid inzake biologische diversiteit en ecosysteemdiensten te versterken met oog op natuurbescherming en duurzaam gebruik van biodiversiteit, menselijk welzijn op lange termijn en duurzame ontwikkeling.