Wereldtribunaal verwerpt eisen Nicaragua in zeegrensconflict met Colombia

Het Wereldgerechtshof in Den Haag heeft een rechtszaak van Nicaragua verworpen die probeert zijn economische rechten op volle zee verder te definiëren en uit te breiden dan de rechten die eerder zijn vastgesteld in een langlopend maritiem grensgeschil met Colombia.

De rechters concludeerden dat Nicaragua’s offshore rechten tot 370 km al eerder zijn vastgesteld.

Het Wereldgerechtshof, of Internationaal Gerechtshof, is de rechtbank van de Verenigde Naties voor het oplossen van geschillen tussen landen.

“Een grote overwinning voor Colombia in Den Haag”, zei de Colombiaanse president Gustavo Petro in een bericht op Twitter.

De Colombiaanse archipel omvat de eilanden San Andres, Providencia en Santa Catalina.

“Met deze uitspraak hopen we het grensgeschil te beëindigen en ons te richten op duurzame ontwikkeling van onze archipel,” zei Petro.

Sinds het begin van de 20e eeuw betwisten Nicaragua en Colombia het eigendom van de minerale en visrijke wateren in de Caribische Zee, hoewel de twee landen geen landgrens delen.

Nicaragua had het Wereldtribunaal gevraagd om grenzen te definiëren buiten de 200 zeemijl op basis van het continentale plat dat zich uitstrekt vanaf zijn grondgebied.

“Los van alle wetenschappelijke en technische overwegingen heeft Nicaragua geen recht op een groter continentaal plat binnen 200 zeemijl vanaf de basislijnen van de kust van het vasteland van Colombia”, zei rechter Joan Donoghue, voorzitter van het hof, in de uitspraak.

In een uitspraak uit 2012 bepaalde dezelfde rechtbank de maritieme grenzen tussen de landen in een besluit dat de zeeoppervlakte die toebehoorde aan Colombia verkleinde en Nicaragua rechten gaf op enkele onderzeese olie- en gasvoorraden en visrechten.

Bron :
Foto:lafm.com.co