Werkloosheid in Colombia is in november opnieuw gedaald en bedraagt ​​nu 9%

Het Colombiaanse Bureau van de Statistiek (DANE) heeft bekend gemaakt dat er 699.000 nieuwe banen zijn gecreëerd, waarmee zes opeenvolgende maanden van verbeteringen op de arbeidsmarkt worden geconsolideerd.

Met een aanzienlijke daling van 9,5% in november 2022 naar 9% in november 2023 bevestigt de DANE een opwaartse trend in de werkgelegenheidssituatie van het land.

De totale participatiegraad bedroeg 64,1% en de bezettingsgraad 58,3%. In dezelfde maand van 2022 waren deze percentages respectievelijk 9,5%, 63,4% en 57,4%. De verbetering van de werkloosheidscijfers in november weerspiegelt dan ook opmerkelijke vooruitgang op de Colombiaanse arbeidsmarkt.

Volgens DANE kende de totale participatiegraad een stijging van 0,7% tot 64,1%, terwijl de arbeidsparticipatie een bemoedigende 58,3% bedroeg, een stijging van 0,9 procentpunt ten opzichte van dezelfde maand in 2022.

In het stedelijk gebied registreerden de 13 steden en grootstedelijke gebieden van het land een werkloosheidspercentage van 8,7%, wat een daling betekent vergeleken met 9,1% het jaar daarvoor. Deze daling van de werkloosheid vertaalt zich in werkgelegenheid voor de bevolking, vooral voor die gebieden die historisch gezien problemen ondervinden bij het vinden van werk.

Het mondiale participatiepercentage bedroeg 67,3%, wat een stijging betekende van 1,8 procentpunt vergeleken met november 2022 (65,5%). Tenslotte bedroeg de bezettingsgraad 61,4%, wat een stijging betekende van 1,9 procentpunt ten opzichte van dezelfde maand in 2022 (59,5%).

Hoewel het werkloosheidspercentage nog steeds als hoog wordt beschouwd, wordt er een geleidelijke toename van de werkzame bevolking waargenomen. In november werden 699.000 nieuwe banen gecreëerd, wat blijk geeft van een positieve groei in sectoren als transport en opslag, de bouw, en accommodatie en voedseldiensten.

Het laatste DANE-rapport van dit jaar, dat vandaag, 29 december, werd gepresenteerd, bevestigt een voortdurende daling van de werkloosheid, waarmee zes opeenvolgende maanden van verbeteringen worden geconsolideerd. Er blijven echter uitdagingen bestaan, zoals de noodzaak om de hoge informaliteit aan te pakken en het gebrek aan opleiding in vaardigheden die werkgevers eisen. Naast het in stand houden van deze positieve trend, wordt ervoor gezorgd dat de werkgelegenheid zich uitstrekt tot alle sectoren van de Colombiaanse samenleving.

Bron :
Foto:caracol.com.co