64 aanvallen van de FARC in 2 maanden

Volgens de Colombiaanse ombudsman zijn er 64 aanvallen van de guerrillagroep FARC geregistreerd sinds het einde van hun wapenstilstand.

De FARC heeft 64 aanslagen gepleegd met grote gevolgen voor de burgerbevolking sinds vrijdag 22 mei, de datum waarop het eenzijdige staakt-het-vuren van de FARC werd opgezegd.

Meer dan 20 van deze aanvallen waren tegen veiligheidsdiensten, waarvan bij sommige explosieven werden gebruikt, volgens een verklaring van de Ombudsman.

Olie en elektriciteitsinfrastructuur is een ander doel van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC). In de bijna twee maanden van aanvallen zijn er steden bijzonder hard getroffen, met name in het zuiden en zuidwesten van Colombia.

De Ombudsman deelde mee dat de FARC tientallen aanvallen heeft gepleegd door het opblazen van elektriciteitsmasten en hierdoor de bevolking behoorlijk heeft getroffen in de departementen Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño, Caquetá en Norte de Santander.

Een van de meest ernstige vond plaats op 31 mei in Buenaventura, Valle del Cauca, waar de guerrilla van de FARC een elektriciteitsmast opblies die meer dan 400.000 inwoners van de stad troffen. De belangrijkste haven van Colombia aan de Stille Oceaan kwam zonder stroom te staan.

Het milieu is een ander slachtoffer van het gewapende conflict dat al meer dan 50 jaar in het land duurt.

De Trans-Andes-pijpleiding in het zuidwesten van Colombia heeft geleden aan guerrilla-aanvallen op tal van gelegenheden. De oliepijpleidingen werden op meerdere plaatsen opgeblazen die een immense milieuschade heeft veroorzaakt.

De stad Tumaco, in Nariño (zuidwesten), vlakbij de grens met Ecuador, zat twintig dagen zonder water omdat de rivieren Mira en Guise vervuild waren door olie. Er werd zo’n 1,5 miljoen liter gemorst door een aanval van de FARC op de Trans-Andes-pijpleiding.

Voor de aanval in Tumaco had de FARC in de buurt van Puerto Asis, Putumayo, 23 tankwagens volgeladen met olie aangehouden en gedwongen de inhoud te lozen. Er is meer dan 200.000 liter olie gemorst die ook ernstige schade aan het milieu veroorzaakte.

De wegen, met name de Panamerican Highway, die het continent doorkruisen, is ook het doelwit van aanslagen door de FARC. Explosies die materiële schade veroorzaken aan de wegen en gedeeltelijke wegafsluitingen om het verkeer te hinderen.

De guerrillabeweging heeft woensdag 8 juli een eenzijdig staakt-het-vuren voor één maand aangekondigd. Op zondag 12 juli zijn de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging het eens geworden over een stappenplan voor een mogelijke wapenstilstand. Woensdag meldde de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, dat de wapenstilstand voor vier maanden zal duren.