Aanslag op transandino oliepijpleiding veroorzaakt watervervuiling in Nariño

De inheemse gemeenschap van de Awa-bevolking in het departement Nariño, die deel uitmaakt van het inheemse reservaat van Gran Sábalo, wordt getroffen door de vervuiling van de rivieren Guisa en Pianulpi. De vervuiling is het gevolg van lekkende olie uit de Transandino oliepijpleiding die door rebellen is opgeblazen.

De gouverneur van Nariño heeft de milieu-autoriteiten gevraagd te beoordelen in hoeverre de vervuiling het water in het gebied heeft aangetast. Daarnaast vroeg hij oliemaatschappij Ecopetrol te rapporteren over het rampenplan voor waterzuivering, waar de inheemse bevolking woont.

Mario Vitery, Statenlid van het departement Nariño, zei dat het departementale bestuur humanitaire hulp verleent aan gezinnen die door het geweld zijn getroffen.

“Vanuit de Provinciale Staten verwerpen wij deze acties tegen de burgerbevolking en vooral de gevolgen die de recente aanvallen op de pijpleiding hebben gehad voor de natuur. Bovendien dring ik er bij de gewapende actoren op aan om de aanvallen tegen de bevolking van Nariño te staken”, aldus Vitery.

De aanslag was de vijfde in minder dan acht dagen tegen het oliesysteem van staatsoliemaatschappij Ecopetrol, waarvan de meeste aanslagen plaatsvonden in de Pacifische kust van Nariño.

Bron :
Foto:rcnradio