Colombia is de grootste kwikvervuiler ter wereld

De procureur-generaal van het land, Margarita Cabello Blanco, waarschuwde dat kwikverontreiniging in het hele land een wijdverbreid verschijnsel aan het worden is, zozeer zelfs dat het Milieuprogramma van de Verenigde Naties Colombia heeft aangewezen als de grootste vervuiler van kwik per hoofd van de bevolking ter wereld, en het derde land van de wereld dat door dit vloeibaar metaal het meest wordt vervuild.

Op de nationale conferentie voor de controle op kwik, die door het controleorgaan was bijeengeroepen, heeft het hoofd van het Openbaar Ministerie met bezorgdheid opgemerkt dat in het land meer dan 83 locaties zijn geïdentificeerd als mogelijk verontreinigd met kwik en dat in steden als Bucaramanga deze niveaus tot 160 maal de voorgeschreven limiet overschrijden, waaruit blijkt dat het probleem een permanent probleem is geworden.

De Ombudsman waarschuwde ook voor de grote en onomkeerbare schade aan ecosystemen en waterbronnen in het zuiden van Bolívar, de Bajo Cauca Antioqueño en in departementen als Chocó, Caldas, Boyacá, Córdoba en Sucre, als gevolg van illegale praktijken waarbij dit metaal wordt gebruikt, voornamelijk in de illegale mijnbouw, die volgens Cabello zijn toegenomen als gevolg van de gedoog houding die is aangenomen, onder de valse vooronderstelling dat ambachtelijke en voorouderlijke mijnbouw wordt verdedigd.

De waakhond benadrukte ook dat kwik een gif is voor mensen en dat langdurige blootstelling eraan de kans op het ontwikkelen van meerdere ziekten, waaronder neurologische stoornissen en complicaties bij de intra-uteriene ontwikkeling, vergroot.

“Kwik verdwijnt niet en stapelt zich voortdurend op, zowel in onze ecosystemen als in onze organismen. Kwik is een gif voor de mens, voor het milieu en voor alle soorten. Ons organisme heeft niet de capaciteit om dit metaal te elimineren,” zei ze.

Tot slot betreurde Cabello de afwezigheid van de hoge ambtenaren van de bijeengeroepen ministeriële portefeuilles, met name het ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling en het ministerie van Mijnbouw en Energie, en herhaalde zij haar oproep aan alle overheidsinstanties om streng op te treden tegen criminele mijnbouw die het milieu onherstelbaar aantast en de gezondheid van alle Colombianen bedreigt. “Ik moet toegeven dat ik me zorgen maak over het gebrek aan institutioneel engagement op dit gebied. Ondanks een breed kader blijkt uit de huidige cijfers dat de inspanningen niet doeltreffend zijn geweest.

Bron :
Foto:mongabay.com