Nederlands team adviseert Colombia zandsuppletie

Een Colombiaanse snelweg, de Ruta Nacional 90, dreigt door sterke erosie in de zee te verdwijnen. Om dreigende erosie tegen te gaan, adviseert een Nederlands expertteam Colombia zandsuppletie.

De kustlijn bij de monding van de rivier Río Magdalena kampt met sterke erosie van 10 meter per jaar. Eerdere maatregelen met harde constructies bleken niet effectief of duurzaam, wel kostbaar. Een expertteam dat bestaat uit onder meer Arcadis, Deltares, HKV, RoyalHaskoningDHV, Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos adviseert het Zuid-Amerikaanse land om enerzijds de weg als viaduct aan te leggen zodat de natuurlijke verbinding tussen de zee en het achterliggende wetland wordt hersteld. Anderzijds bepleiten de experts een zandsuppletie om de kustlijn te beschermen.

Eventueel wordt de maatregel ondersteund door strekdammen loodrecht op de kustlijn. Het landinwaarts verplaatsen van de snelweg bleek geen haalbare oplossing; deze moet door dan dwars door een natuurgebied. Bovendien is verplaatsing kostbaarder dan zandsuppletie en verbreding van de huidige snelweg.