Ploumen gaat met bedrijven en ngo’s naar Colombia

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reist maandag 24 en dinsdag 25 november naar Colombia, vergezeld door een brede delegatie van 35 Nederlandse bedrijven en 6 maatschappelijke organisaties. Daarnaast zullen de Tweede Kamerleden Sjoerdsma (D66) en Vos (PvdA) met de minister meereizen. Doel van de reis is tweeledig: het versterken van de economische betrekkingen en het ondersteunen van het vredesproces en de sociale hervormingen in het land. Specifieke aandacht is er voor de situatie in de steenkoolmijnen, waarover de minister op 17 november jl. een convenant heeft afgesloten met Nederlandse energiebedrijven.

Met een gemiddeld jaarlijks groeicijfer van 6,4 procent is Colombia één van de snelst groeiende markten in Latijns-Amerika. In de afgelopen jaren is de veiligheid in het land aanzienlijk verbeterd. De Colombiaanse overheid investeert fors in fysieke en sociale infrastructuur en heeft grote behoefte aan technische kennis en expertise. Een goed moment om met een handelsmissie de kansen voor Nederlands bedrijven te verkennen, volgens de minister: ‘Onze band met Colombia is sterk aan het veranderen, van een traditionele hulprelatie naar een gelijkwaardige handelsrelatie. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven, vooral op terreinen als agrifood, water en maritieme technologie.’

De bewindsvrouw benadrukt dat de economische ontwikkeling inclusief en duurzaam moet zijn: ‘Colombia kan leren van de lessen die anderen eerder hebben geleerd en meteen de sprong maken naar duurzame sectoren waarbij iedereen profiteert, ook de kleine eenmansbedrijfjes. Daarom helpen wij Colombia bij het verduurzamen van belangrijke exportsectoren, als koffie, bloemen en bananen’.

Tijdens haar reis wil minister Ploumen aandacht besteden aan het vredesproces tussen de FARC en de Colombiaanse overheid. De afgelopen week namen de spanningen toe na de ontvoering van een Colombiaanse generaal door de FARC. Ploumen: ‘Het vredesproces zit in een spannende fase. De geboekte voortgang is niet onomkeerbaar. Het is heel belangrijk dat partijen weer om de tafel gaan.’

Daarnaast zal de minister samen met Nederlandse energieproducenten en maatschappelijke organisaties een bezoek brengen aan de mijnregio César. Daar zullen zij spreken met mijnbouwbedrijven, vakbonden en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen. Doel hiervan is om zich te laten informeren over de milieu- en sociale omstandigheden rond de mijnen en om te bezien op welke manier Nederland kan helpen deze te verbeteren.

Het programma van minister Ploumen staat maandag in het teken van diverse handelsbijeenkomsten. Daarnaast heeft zij gesprekken met de Colombiaanse (vice-)ministers van Buitenlandse Zaken, Handel en Milieu. Dinsdag bezoekt de minister samen met een delegatie van EON Benelux, EPZ, Essent, GDF Suez Energie Nederland en Nuon Energy en diverse maatschappelijke organisaties de César mijnbouwregio.