President Petro roept zijn kabinet op af te treden

President Gustavo Petro heeft het aftreden van zijn hele kabinet geëist nu de regering worstelt om wetgeving goedgekeurd te krijgen door het Congres.

Petro heeft zijn verzoek nog niet openbaar gemaakt, maar in een Twitterbericht op dinsdag sprak hij van een “heroverweging van de regering”.

De kabinetswijziging is de ernstigste crisis in de regering van Petro tijdens zijn presidentschap.

Na bijna negen maanden aan de macht te zijn geweest, is Petro er niet in geslaagd de grondige hervormingen van de arbeidswetgeving, de gezondheidszorg, de pensioenen en de rechterlijke macht door te voeren die hij tijdens zijn campagne had beloofd.

Dinsdag hebben de liberale en conservatieve partijen en de sociale partij van nationale eenheid (de la U) zich gedistantieerd van de regering en bezwaar gemaakt tegen elementen van zijn verregaande hervormingsplannen.

Petro riep op zijn beurt op tot een “noodregering … aangezien het Congres niet in staat was eenvoudige, zeer vreedzame artikelen goed te keuren” over een billijke herverdeling van land.

Geen enkele minister heeft publiekelijk zijn ontslag aangeboden.

“De kabinetswijziging ziet er niet goed uit voor degenen die de traditionele partijen vertegenwoordigen of degenen die ‘nee’ hebben gezegd tegen de hervormingen”, twitterde Sergio Guzman, directeur van het adviesbureau Colombia Risk Analysis.

Na zijn aantreden op 7 augustus nam Petro een politiek risico met zijn linkse basis door enkele ministers van centrum- en rechtse partijen te installeren, zoals Jose Antonio Ocampo, een veteraan van de Liberale Partij, die hij de portefeuille financiën gaf.

Hij stelde een conservatief aan als minister van Defensie en benoemde op de posten voor Binnenlandse Zaken en Transport politici met banden met de partijen die nu tegen zijn hervormingen zijn.

Petro, die van 2012 tot 2015 burgemeester van Bogota was, zag toe op voortdurende veranderingen in zijn team, en zowel politieke vijanden als voormalige functionarissen beschreven hem als moeilijk om voor te werken in een team.

Twee maanden geleden spoorde Petro zijn volgelingen aan om de straat op te gaan om druk uit te oefenen voor goedkeuring van de hervormingen door het Congres. Vanaf het balkon van het presidentieel paleis zei Petro dat hij niet zou terugkrabbelen.

Weken later, op 28 februari, verving Petro drie leden van zijn kabinet, waaronder de centristische minister van Onderwijs Alejandro Gaviria, wiens kritiek op de voorgestelde gezondheidshervormingen naar de media was gelekt. Ook minister van Sport Maria Isabel Urrutia en minister van Cultuur Patricia Ariza werden ontslagen.

Bron :
Foto:Presidencia