Regering gaat werken aan de invoering van gedifferentieerde brandstoftarieven voor taxichauffeurs

De minister van Transport, William Camargo, bevestigde de implementatie van het gedifferentieerde tarief ondanks het feit dat dit al was uitgesloten.

Nadat de vakbond van taxichauffeurs de mogelijkheid van een nationale staking als gevolg van de stijging van de brandstofprijzen aan de orde had gesteld, vond er een bijeenkomst plaats in het presidentieel paleis Casa de Nariño tussen vertegenwoordigers van de vakbond en president Gustavo Petro. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door de minister van Transport, William Camargo. Er werd afgesproken om een werkgroep op te richten om een gedifferentieerd brandstoftarief voor taxichauffeurs in te voeren, een situatie die een paar weken geleden door de regering zelf was uitgesloten, maar gisteravond werd bevestigd door minister Camargo.

“Laten we zeggen dat wat door de president naar voren is gebracht als onderdeel van het gesprek dat we met de groep taxichauffeurs hebben gevoerd, een gedifferentieerd tarief is voor taxichauffeurs, dat is een proces dat uiteraard moet worden herzien vanuit het oogpunt van hoe het wordt uitgevoerd, door middel van welke mechanismen we het eens worden met de financiële sector, omdat er uiteraard middelen mee gemoeid zijn die op de een of andere manier het door ons overeengekomen gedifferentieerde tarief zouden dekken,” zei Camargo aan het einde van de vergadering.

In eerste instantie wordt verwacht dat dit nieuwe gedifferentieerde tariefsysteem, dat de impact van de stijgende brandstofprijzen op het inkomen van taxichauffeurs moet verlichten, binnen twee tot drie weken zal worden ingevoerd met een bevriezing van de tariefverhogingen op korte termijn, zodat er extra tijd is voor de technische rondetafelgesprekken om te bepalen hoe het gedifferentieerde tarief moet worden ontwikkeld en toegepast.

“…over twee of drie weken begint de tariefsverhoging weer, het meest haalbare is in eerste instantie om de tariefsverhoging te bevriezen en een kwestie met een grotere impact te herzien, een gedifferentieerd tarief voor taxichauffeurs, daarvoor hebben we natuurlijk de werkgroepen die morgen weer worden opgestart en daarnaast zijn er andere onderdelen waarover we het eens zijn om mee verder te gaan,” voegde de minister eraan toe.

Naast de brandstofkwestie werd een reeks uitgebreide verbeteringen voor het gilde besproken en overeengekomen, waaronder de mogelijkheid van één applicatie die gebruikers toegang biedt tot stimulansen en speciale mogelijkheden om onder betere voorwaarden te concurreren dan Uber, Cabify en andere apps.

Bron :
Foto:Mauricio Dueñaas Castañeda