Vicepresident Verenigde Staten en president Santos in gesprek

President Juan Manuel Santos had zondag een ontmoeting met vicepresident van de Verenigde Staten om de banden en het langdurige partnerschap tussen de twee landen te versterken.

Vicepresident Pence bedankte president Santos voor de recente inspanningen om de cocateelt en de cocaproductie te beteugelen en wees op de noodzaak om er nog meer aan te doen.

De twee leiders bespraken het recente gruwelijke gebruik van chemische wapens in Syrië. Vanwege de onrust in Syrië had president Donald Trump zijn bezoek afgezegd voor de achtste top Summits of the Americas in Lima en het daaropvolgend bezoek aan Colombia.

Pence en Santos spraken ook over de laatste stappen die Colombia moet nemen om te komen tot volledige toetreding tot de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – OESO), en hadden een discussie over hun gezamenlijke inzet om druk uit te oefenen op het regime van president Maduro om de democratie in Venezuela te herstellen.