‘Het besproeien van cocavelden moet stoppen’

De Colombiaanse ministerie van Volksgezondheid, heeft aanbevolen om het gebruik van onkruidverdelgers die over cocavelden worden gesproeid te schorsen na een rapport van de World Health Organization (WHO) die aangeeft dat de onkruidverdelgers een veroorzaker van kanker kunnen zijn.

In een in maart verschenen rapport van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, een onderdeel van de WHO, is de onkruidverdelger glyfosaat geherkwalificeerd en bestempeld als “waarschijnlijk” kankerverwekkend voor de mens.

In de afgelopen drie decennia is meer dan 1,6 miljoen hectare land in Colombia bespoten met glyfosaat om de cocaplanten uit te roeien, de grondstof die gebruikt wordt om cocaïne te maken.

“Wat betreft de studie, het overzicht van de wetenschappelijke gegevens over glyfosaat, hebben we geen andere optie dan te vragen het te schorsen”, vertelde dinsdag de Colombiaanse minister van Volksgezondheid, Alejandro Gaviria.

Hoewel het besproeien van cocavelden afgelopen jaren is teruggeschroefd en zich meer richt op het handmatig uitroeien van de planten, blijft Colombia het enige land in de wereld waar de cocavelden vanuit de lucht worden besproeid met glyfosaat.

Critici zeggen dat het spuiten met glyfosaat op de cocaplanten niet alleen schadelijk is voor de mens, maar ook schade toebrengt aan het milieu, het vervuilt de bodem, de rivieren en het drinkwater.