cocavelden

Vlinders gebruiken tegen cocaplanten

Nu de Colombiaanse president heeft aangegeven het besproeien van cocavelden met het gif glyfosaat te willen stoppen en op zoek te gaan naar andere oplossingen, duikt er op het internet de donsvlinder Eloria Noyesi weer op. De rupsen van deze donsvlinder leeft namelijk van de cocaplant en zou volgens Vanguardia, Bluradio en Globalnews de oplossing zijn als alternatief op het gebruik van glyfosaat .

Deze donsvlinder was ruim 10 jaar geleden al in het nieuws naar aanleiding van een project van Alberto Gómez Mejía, de voorzitter van het Nationale Netwerk van Botanische Tuinen in Colombia. Volgens Mejía had hij het perfecte wapen te hebben gevonden tegen de productie van cocaïne in hun land. Ze hadden een plan ontwikkeld om een leger donsvlinders te kweken en los te laten op cocaplantages. Het ging hier om het donsvlindertje Eloria Noyesi. Van de 157 soorten cocaplanten in de wereld zijn er maar slechts twee waarvan cocaïne geproduceerd wordt. De rupsen van de Eloria Noyesi eet alleen deze twee varianten.
Volgens Alberto Gómez Mejía is het de bedoeling dat de duizenden donsvlinders hun eieren leggen op de bladeren van de cocaplanten, waarna de rupsen uit de eieren de plant wegvreten.

2014734_G marip

Mejía gaf toe dat in de periode dat de president van Colombia nog minister van defensie was, hij ja had gezegd tegen zijn plan. Echter is het nooit op grote schaal uitgevoerd.
Zal president Juan Manuel Santos het plan weer in heroverweging nemen? Als het aan Alberto Gómez Mejía ligt wel. Het is het perfecte wapen om de de cocavelden op een natuurlijke wijze te bestrijden zonder dat het de flora en fauna uit de omgeving schaadt en de gezondheid van de mens in gevaar brengt.

‘Het besproeien van cocavelden moet stoppen’

De Colombiaanse ministerie van Volksgezondheid, heeft aanbevolen om het gebruik van onkruidverdelgers die over cocavelden worden gesproeid te schorsen na een rapport van de World Health Organization (WHO) die aangeeft dat de onkruidverdelgers een veroorzaker van kanker kunnen zijn.

In een in maart verschenen rapport van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, een onderdeel van de WHO, is de onkruidverdelger glyfosaat geherkwalificeerd en bestempeld als “waarschijnlijk” kankerverwekkend voor de mens.

In de afgelopen drie decennia is meer dan 1,6 miljoen hectare land in Colombia bespoten met glyfosaat om de cocaplanten uit te roeien, de grondstof die gebruikt wordt om cocaïne te maken.

“Wat betreft de studie, het overzicht van de wetenschappelijke gegevens over glyfosaat, hebben we geen andere optie dan te vragen het te schorsen”, vertelde dinsdag de Colombiaanse minister van Volksgezondheid, Alejandro Gaviria.

Hoewel het besproeien van cocavelden afgelopen jaren is teruggeschroefd en zich meer richt op het handmatig uitroeien van de planten, blijft Colombia het enige land in de wereld waar de cocavelden vanuit de lucht worden besproeid met glyfosaat.

Critici zeggen dat het spuiten met glyfosaat op de cocaplanten niet alleen schadelijk is voor de mens, maar ook schade toebrengt aan het milieu, het vervuilt de bodem, de rivieren en het drinkwater.