Noodkreet voor de roze dolfijn in Colombia

Meer dan 50 duizend mensen uit Latijns Amerika hebben door middel van een handtekeningenactie hun noodkreet uitgeroepen om de roze dolfijn in Colombia te beschermen. Het initiatief komt van de Britse NGO Wereld Dierenbescherming en leidt de campagne ‘Ik bescherm de roze dolfijn“. Deze online campagne leidde na een week al ontmoetingen met de Colombiaanse autoriteiten. De Britse world animal protection heeft als doel de  roze dolfijn in het Amazonegebied van Colombia te beschermen. De populatie van de roze dolfijn vermindert elk jaar met 10% omdat het zoogdier gezien wordt als een concurrent voor de verminderde visstand. Ze worden vaak gedood of gewond als vissers ze proberen te verjagen. Deze prachtige exemplaren worden niet alleen als concurrentie gezien maar ook opzettelijk gedood en als aas gebruikt om meervallen mee te vangen. Deze vissen worden op grote schaal geconsumeerd in Colombia en duur verkocht in Brazilië. De reden dat het duur wordt verkocht in het buurland is omdat Brazilië al de eerste stap heeft gezet en heeft besloten de vangst op de meerval te bevriezen om zo de roze dolfijn te beschermen. De Britse Wereld Dierenbescherming wil met deze campagne de Colombiaanse overheid over te halen om dezelfde maatregelen te treffen. In de eerste gesprekken met de Colombiaanse autoriteiten heeft de Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn goede voornemen om deze kwestie op internationale fora te bespreken.
De campagne heeft in drie weken tijd 50 duizend handtekeningen opgeleverd en zal doorgaan tot de 100 duizend is bereikt.