windmolen

Nederlandse innovatie biedt drinkwater en stroom in Colombia

Een Nederlandse innovatie zet zout water om in zoet water en genereert tegelijkertijd elektriciteit. De eerste FreshWaterMill wordt operationeel op een Colombiaans eiland.

De FreshWaterMill, ontwikkeld door Solteq Energy, is een hydraulische windmolen, die een systeem voor omgekeerde osmose aandrijft. Het systeem perst zout water door een membraan, dat het zout uit het water filtert. De energie die overblijft, wordt omgezet in elektriciteit.

Het regionale park op het Colombiaanse eiland Johnny Cay krijgt de primeur van de FreshWaterMill. Voordat de FreshWaterMill in Colombia in gebruik wordt genomen, wordt de molen op 1 oktober officieel gedoopt. Dat gebeurt op de Dairy Campus in Leeuwarden door wethouder Henk Deinum.
Samenwerking

Voor de ontwikkeling van de FreshWaterMill werkte Solteq Energy samen met de bedrijven Lenntech, Hydroton en Hoekstra-Suwald. De Technische Universiteit Delft bracht kennis in voor de combinatie van de verschillende systemen. Naast RVO.nl ondersteunde ook de gemeente Leeuwarden het uittesten van het project op organisatorisch en financieel gebied.

Ook andere bedrijven zetten zout water om in zoet water met behulp van hernieuwbare energie, zoals het Franse Eole Water en het Delftse Elemental Water Makers.

De technologie van de start-up uit Delft pompt zout of brak water omhoog naar een bassin op 100 meter hoogte. Dit gebeurt door middel van stroom afkomstig van windmolens en zonnepanelen. De zwaartekracht perst het water op de terugweg naar beneden door membranen, die het zout eruit filteren. (bron: duurzaambedrijfsleven.nl)

Nederlands bedrijf levert nieuwe duurzame watertechnologie voor Colombia

Solteq Energy bv, een Nederlandse innovatieve start-up, heeft een nieuw type windmolen ontworpen dat de windenergie direct in hoge druk omzet en hiermee drinkwater produceert via een reverse osmosis ontziltingsinstallatie. Het palmeiland Johnny Cay in het Caribisch gebied gaat er voor het eerst gebruik van maken.
Het Colombiaanse eiland ligt vlak bij het grotere eiland San Andrés en trekt jaarlijks 350.000 dagtoeristen. Restaurants moeten het doen zonder elektriciteit en stromend water. Water komt in flessen en restaurants houden het eten, voornamelijk vis, vers met staven ijs.
Het eiland is een natuurreservaat, zo zijn er prachtige koralen en bijzondere leguanen te bewonderen. Coralina, de Colombiaanse organisatie die voor het eiland verantwoordelijk is, wil graag op volledig duurzame wijze water en elektriciteit opwekken.

Zelfvoorzienend
Solteq Energy bv, een Nederlandse innovatieve start-up, heeft een nieuw type windmolen ontworpen dat de windenergie direct in hoge druk omzet en hiermee drinkwater produceert via een reverse osmosis ontziltingsinstallatie. Omdat wind variabel is wordt de extra energie bij sterkere wind omgezet in elektriciteit. Daarmee wordt het eiland zelfvoorzienend zonder dat het op een netwerk is aangesloten.
Het nieuwe concept wordt begin volgende jaar geplaatst op een terrein in Leeuwarden dat speciaal bedoeld is voor nieuwe water- en energietechnologieën.

Nederlandse bedrijven
Een groep Nederlandse bedrijven is gevormd om dit te produceren: Lenntech, specialist in water technologie, Hydroton, specialist in hydraulische oplossingen, Hoekstra-Suwald specialist in renovatie en installatie van windmolens en Solteq Energy specialist in duurzame energie en watertechnologie. De Technische Universiteit van Delft, Civiele Technologie, afd. Watertechnologie, verleent steun aan de groep met opgedane kennis uit een vijfjarig onderzoek naar zon- en wind gevoede waterontzilting installaties.

Financiering
Het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft het project gefinancierd op basis van de vorming van een educatief centrum rondom de toegepaste water, wind en zonnetechnologie gericht op de promotie van innovatieve Nederlandse duurzame oplossingen voor Colombia en omstreken.
De groep verwacht binnen twee jaar een exportomzet te bereiken die het vijfvoudige van het subsidiebedrag is: jaarlijks wordt alleen al in het Caribische gebied voor 60.000 m3/dag waterontziltingsinstallaties gebouwd. Dat is 6.000 maal de capaciteit van de nu te bouwen pilot installaties in Leeuwarden en Johnny Cay.

Duurzame oplossing
In de hele wereld wordt 60% van het drinkwater geproduceerd door middel van reverse osmosis technologieën daarbij wordt voornamelijk gebruik maakt van elektriciteit die met dure fossiele brandstof is opgewekt. Het concept van Solteq Energy zorgt voor een volledig duurzame oplossing die ook nog eens ongeveer de helft goedkoper is. En de gecombineerde water- en elektriciteitsproductie is ook toepasbaar in afgelegen gebieden die geen elektriciteitsnet hebben.