Bisschoppen roepen Colombiaanse regering op lokale bestuurders te beschermen

De leiders van de Colombiaanse Kerk dringen er bij de Colombiaanse regering op aan dat lokale bestuurders moeten worden beschermd tegen huurmoordenaars.

De nieuwe president, Ivan Duque, heeft in zijn verkiezingscampagne aangegeven dat de strijd tegen criminele benden en de drugshandel een van zijn belangrijke prioriteiten zal zijn.

De leiders van de Colombiaanse Kerk doen de oproep, omdat sinds eind 2016 meer dan driehonderd lokale bestuurders zijn vermoord. De regering heeft destijds een vredesakkoord gesloten met de grootste guerrillagroepering van het land, de FARC, om een einde te maken aan het meer dan vijftig jaar voortdurende gewapend conflict. Door het ontwapeningsproces van de FARC proberen criminele groepen het machtsvacuüm te misbruiken. Deze criminele bendes hebben vaak een link met drugshandel en beschouwen de lokale leiders als een ernstig obstakel voor hun illegale activiteiten.

Kerknet meldt dat de bisschoppen president Ivan Duque hebben opgeroepen om ervoor te zorgen dat de moorden stoppen.

“Deze inbreuken op het recht tot leven duiden op een afschuwelijke en laakbare instorting van de heilige wetten van de Schepper, de enige heer van het leven”, zei bisschop Hector Fabio Henao (foto) tijdens een openbare vergadering tegen de president.

“Wij spreken diegenen aan die het idee hebben dat ze met gewelddadige acties nobele doelstellingen kunnen verwezenlijken”, zei de bisschop. “Deze daden dragen niet bij aan werkelijke verzoening tussen Colombianen.”

“De bedreigingen en moorden zijn toegenomen, net nu we denken dat we vrede hebben bereikt”, zegt Frank Varelas, medewerker van de Colombiaanse bisschoppenconferentie.

“Daar zijn verschillende mogelijke redenen voor. Op sommige plekken onthulde het eind van het gewapende conflict plaatselijke conflicten, die aan de oorlog zijn toegeschreven maar eigenlijk een andere oorzaak hebben. Op andere plekken, die lang onder de controle van FARC hebben gestaan, heeft de ontwapening voor een machtsvacuüm gezorgd. Criminele bendes hebben dat opgevuld en vechten daar nu om de controle over grondgebied en de illegale drugshandel.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft intussen een speciale cel opgericht om hen individueel met lijfwachten te beschermen, maar het aantal beschikbare manschappen is ruim onvoldoende.

De bisschoppen roepen de overheid op om niet alleen in te zetten op de bescherming, maar ook om preventief op te treden. Zo moet er sneller gereageerd worden en moet er ook onderzoek en bestraffing komen van lokale functionarissen die met deze groepen samenwerken.

Bron :
Kerknet