Colombia boekt vooruitgang op het gebied van risicobeheer

“Colombia, een van ’s werelds meest kwetsbare landen voor natuurrampen, heeft grote vooruitgang geboekt bij het implementeren van beleidsmaatregelen voor rampenrisicovermindering, maar er moet nog wel veel gedaan worden”, zei president Juan Manuel Santos vandaag.

In verband met de officiële opening van het driedaagse Regionale Platform voor Rampenrisicovermindering in Noord- en Zuid-Amerika zei president Santos dat deze vooruitgang te zien zou kunnen zijn in de snelle reactie van het land op de dreiging van aardverschuivingen rond de waterkrachtcentrale Hidroituango, waardoor tienduizenden mensen werden gedwongen hun huizen te verlaten.

De nodige protocollen werden in de praktijk uitgevoerd en mensen geëvacueerd zodra de eerste waarschuwingen aankwamen. “Gelukkig is er geen enkel dodelijk slachtoffer gevallen. Onze prioriteit is levens te redden en wij zullen niet rusten tot de noodsituatie is overwonnen”, zei de president.

“Vandaag kunnen we stellen dat het land veel beter voorbereid is om te reageren op elke noodsituatie waarmee het wordt geconfronteerd. We hebben goede coördinatiesystemen”, voegde hij eraan toe.

Maar dat was niet altijd het geval. President Santos vertelde de afgevaardigden dat toen hij in 2010 aantrad, het land onmiddellijk het ergste ooit, La Niña, onder ogen moest zien. Zware regenval als gevolg van het weersfenomeen veroorzaakte plotse overstromingen, aardverschuivingen en langdurige overstromingen van riviergebieden en veroorzaakte miljarden dollars aan schade.

Colombia heeft sindsdien een aantal maatregelen genomen om het risico op rampen te beheersen en de gevolgen van rampen te beperken. In 2012 is een nationaal systeem voor rampenrisicobeheer opgezet en is een aantal beleidsmaatregelen ingevoerd. “Vandaag zijn we veel beter georganiseerd; we hebben financieringsmechanismen en planningsinstrumenten,” zei hij.

De regering heeft getracht de kwetsbaarheid van de gemeenschappen die het meest zijn blootgesteld aan natuurrampen, te verminderen door middel van programma’s voor het opbouwen van veerkracht. Dergelijke programma’s sparen niet alleen levens, maar ook geld.

“Voor elke peso die is geïnvesteerd in het verminderen van risico’s, hebben we zeven peso’s bespaard bij rampenbeheersing”, zei Santos. Meer dan 10 miljoen mensen hebben geprofiteerd van programma’s van de overheid om de risico’s van rampen te verminderen. In de afgelopen drie jaar hebben de programma’s de impact van natuurrampen op mensen met 51 procent verminderd, zei hij.

Rampenoefeningen op communautair niveau vormen een belangrijk onderdeel van de aanpak, zei het staatshoofd. “Velen geloven niet in het belang van oefeningen, maar ze zijn zeer belangrijk. Als u weet wat moet worden gedaan, is het verschil aanzienlijk”, zei hij.

Rond het Hidroituango-project, namen meer dan 20.000 mensen deel aan 19 evacuatieoefeningen en 163 workshops onder leiding van de Nationale Eenheid voor Rampenbestrijding en Crisisbeheersing , die ook talrijke waarschuwingssystemen installeerde in de getroffen gemeenten.

In haar openingstoespraak voor de driedaagse conferentie prees Mami Mizutori, de speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor rampenrisicovermindering, en hoofd van het VN-bureau voor rampenrisicovermindering, Colombia’s prestaties.

“Colombia onderscheidt zich door zijn vele successen in het verminderen van rampenrisico’s. Het was het eerste land dat zijn nationaal ontwikkelingsplan afstemde op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals) van de VN en het Sendai-kader, waarbij rampenrisicovermindering expliciet werd geïntegreerd in maatregelen op het gebied van klimaatverandering als voorwaarden voor veerkrachtige groei”, zei Mizutori.

Santos waarschuwde echter dat Colombia nog steeds voor grote uitdagingen staat, waaronder de volledige uitvoering van het nationale plan voor risicovermindering en de naleving van de internationale verplichtingen in het kader van het Sendai Framework, het wereldwijde plan voor risicovermindering bij rampen dat in 2015 is aangenomen.

Bron :
unisdr.org