Colombia is toegelaten tot de OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een communiqué uitgegeven waarin zij verklaart dat de lidstaten van OESO ermee instemmen Colombia uit te nodigen om lid te worden.

De OESO-landen zijn vandaag overeengekomen Colombia uit te nodigen lid te worden van de organisatie. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos en secretaris-generaal Gurría zullen op 30 mei tijdens de komende bijeenkomst van de OESO-Raad op ministerieel niveau in Parijs een toetredingsverdrag ondertekenen.

Als onderdeel van het toetredingsproces is Colombia door 23 OESO-comités aan een diepgaande evaluatie onderworpen en heeft het ingrijpende hervormingen doorgevoerd om zijn wetgeving en beleid in overeenstemming te brengen met de OESO-normen, deze hebben betrekking op arbeid, justitie, bestuur en handel.

Secretaris-generaal van de OESO, Angel Gurría, zei: “Wij zijn zeer verheugd Colombia als lid van de OESO te mogen verwelkomen. De toetreding tot onze organisatie is door president Santos bij zijn aantreden als een prioriteit aangemerkt en wij zijn blij dat het proces tijdens zijn mandaat kon worden afgerond. Het is een reis geweest waarin we het sterke engagement en leiderschap van president Santos en zijn team altijd op prijs hebben gesteld. De toetreding van Colombia zal een bijdrage leveren aan onze inspanningen om de OESO om te vormen tot een meer gediversifieerde en inclusieve instelling, waardoor onze relevantie in de komende jaren en decennia gewaarborgd zal zijn. De mondiale uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan, kunnen alleen worden aangepakt als we opkomende, ontwikkelende en geavanceerde economieën hebben die samenwerken”.

Door de toetreding van Colombia wordt het OESO-lidmaatschap uitgebreid tot 37 landen. OESO of OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.