Colombia naar de stembus voor referendum corruptiebestrijding

Het Colombiaanse volk stemt vandaag in een referendum dat als doel heeft de corruptie in het congres te beteugelen.

Miljoenen Colombianen zijn de corruptie in hun land beu en deze zondag gaan ze proberen er iets aan te doen. Het referendum heeft als doel de salarissen van de leden van het Colombiaanse Congres te verlagen en wetten in te voeren die de overheidsuitgaven efficiënter en transparanter maken.

De burgers worden uitgenodigd te stemmen over zeven voorstellen om een einde te maken aan corruptie. Om de resultaten geldig te laten zijn, moeten meer dan twaalf miljoen burgers gaan stemmen. Dat is minder dan een derde van de kiesgerechtigden. Voor elke maatregel moet meer dan 50 procent van de stemmen worden uitgebracht. Het congres heeft dan één jaar om de maatregelen in wet om te zetten en hen juridisch bindend te maken. Als dat niet gebeurt, heeft de president 15 dagen de tijd om dat door middel van een decreet te doen.

Aan de kiezers zal worden gevraagd of zij met zeven maatregelen instemmen:
1. Een loonplafond dat de salarissen van leden van het Congres beperkt tot 25 keer het nationale minimumloon.
2. Personen die wegens corruptie zijn veroordeeld, hun straf volledig uitzitten.
3. Open en transparant zijn bij het inhuren van aannemers.
4. De burgers zeggenschap geven over de begroting.
5. Van leden van het Congres eisen dat ze open zijn over welke wetsvoorstellen ze hebben ingediend, hoe ze hebben gestemd en wie er bij hen heeft gelobbyd.
6. Van gekozen ambtenaren hun bezittingen, inkomsten en betaalde belastingen bekend maken.
7. Gekozen ambtenaren beperken tot drie termijnen in eenzelfde wetgevend instantie.

Ivan Duque, pas beëdigd tot president van Colombia, heeft zijn steun voor het referendum bevestigd. Echter, heeft de partij van de president onlangs zijn steun ingetrokken. Leden van de voormalige president Alvaro Uribe en de Democratisch Centrum Partij hebben gezegd dat zij hun eigen anticorruptiewetgeving zullen doordrukken.

Volgens de Colombiaanse wetgeving bedraagt het salaris van senatoren momenteel ongeveer 124.000 dollar per jaar, meer dan wat parlementariërs verdienen in landen als Nederland, Zweden en Frankrijk.

Alhoewel de maatregelen zijn gericht op het congres, vragen sommige deskundigen zich af of de veranderingen ook maar iets zouden doen om corruptie elders, zoals binnen de rechterlijke macht of de politie, te beteugelen.