Colombiaanse regering en het Nationale Stakingscomité in gesprek

Vandaag komen de Colombiaanse regering en het Nationale Stakingscomité bijeen om in dialoog te gaan over de aanhoudende protesten in het land.

De minister van Arbeid bevestigde dat de bijeenkomst om 12.00 uur zal plaatsvinden in het presidentieel paleis Casa de Nariño.

Na 13 dagen van demonstraties gaan president Iván Duque en het Nationale Stakingscomité in dialoog om te proberen een consensus te bereiken over sociale en economische kwesties.

Aan het begin van de besprekingen  riep president Iván Duque opnieuw op de wegversperringen op te heffen en wees hij erop dat hij in het gesprek met het Nationale Stakingscomité “overeenkomsten hoopt te sluiten”.

“De totale verwerping van de blokkades is van fundamenteel belang, omdat de Colombiaanse samenleving niet gegijzeld mag worden en dit soort praktijken gewelddadig is, ook al worden ze niet met wapens, met agressie uitgevoerd. Het beperken van mobiliteit, het recht op werk, het recht op voedsel, kan niet worden beschouwd als een vreedzame uiting,” zei de president.

Wat betreft de besprekingen, zei de president dat “de hele nationale regering -we hebben een week lang naar verschillende groepen geluisterd en nu zullen we ook de gelegenheid hebben om naar het stakingscomité te luisteren- de wil heeft om te zeggen dat in dit land overeenkomsten kunnen worden gesloten en nog veel meer om deze moeilijke situaties als gevolg van de pandemie te boven te komen.”

De bijeenkomst wordt ook bijgewoond door vicepresident Marta Lucía Ramírez, de presidentieel adviseur voor de mensenrechten Nancy Patricia Gutiérrez, de Hoge Commissaris voor de vrede Miguel Ceballos, en andere hooggeplaatste ambtenaren.

Ook aanwezig zijn Carlos Ruiz Massieu, vertegenwoordiger van de Verenigde Naties van Colombia en bisschop Héctor Fabio Henao, directeur van het Sociale Pastoraal.

Bron :
Foto:Presidencia de la República