Colombiaanse regering verwerpt bezwaren van president Duque tegen vredestribunaal

Met een ruime meerderheid verwerpt de Colombiaanse regering de bezwaren van president Duque tegen het vredestribunaal.

De Colombiaanse regering heeft president Ivan Duque’s voorgestelde veranderingen in de wet voor de Speciale Vredesrechtspraak (JEP) verworpen. Deze wet regelt het vredestribunaal die ernstige misdaden moet berechten en is het belangrijkste onderdeel van het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de rebellen van de FARC. De president bekritiseerde de wet omdat hij de straffen voor de rebellencommandanten te mild vond. De president diende bezwaar in tegen zes van de 159 artikelen van deze wet.

Maandag heeft de Colombiaanse regering gedebatteerd en gestemd over de bezwaren van de president. Met 110 stemmen tegen en 44 voor werden de bezwaren van president Duque verworpen.

De liberale partij, Partido Liberal, heeft aangegeven dat president Ivan Duque met deze politieke nederlaag moet begrijpen dat de bladzijde moet worden omgeslagen om zich te concentreren op de problemen van de Colombianen.

“Een boodschap aan president Duque omdat hem door de meerderheden wordt verteld dat er aandacht moet zijn voor wat belangrijk is en dat hij zich moet bezighouden met dringende taken. We willen oplossingen bouwen voor Colombianen en laten we dit probleem achter ons laten.

De vertegenwoordigers van de Groene Alliantie, Alianza Verde, gaf op hun beurt aan dat de regering naar behoren handelde omdat het ongrondwettelijk was om de bezwaren goed te keuren. “De discussie van vandaag mag niet gaan over de discussies van het Democratisch Centrum… Wij zijn mensen van verschillende politieke partijen, maar we zijn verenigd in de opbouw van de vrede en daarom zullen we in deze richting blijven werken. Wij maakten het duidelijk dat de bezwaren niet bij allen te werk gaan,” aldus de Groene Alliantie.

Cambio Radical heeft aangegeven dat nu de verschillen moeten worden overwonnen en dat er gezamenlijk moet worden gewerkt tussen de regering en het congres om een wetgevende agenda op te stellen die het land ten goede komt. “Het is een boodschap aan radicale sectoren met de regering aan boord, en het is dat dit congres niet zal toestaan dat de vrede wordt geschaad. Ook hier zullen we niet toestaan dat een presidentieel bezwaar een poging tot hervorming van een gerechtelijk vonnis in de weg staat. De regering moet vooruitkijken, de agenda’s van het verleden achter zich laten en zich inzetten voor de eenwording van het land.

Bron :
Foto:rcnradio