Het ministerie van Volksgezondheid geeft groen licht voor internationale vluchten

In antwoord op een verzoek van 19 augustus door de directeur van de burgerluchtvaart, Juan Carlos Salazar, met als doel het internationale luchtvervoer van passagiers te hervatten, verklaarde het ministerie van Volksgezondheid gisteren dat “de voorwaarden om internationale vluchten van en naar de belangrijkste hoofdsteden van het land gesloten te houden blijven niet bestaan”.

Gezien de huidige toestand van de pandemie in Colombia is het onwaarschijnlijk dat de komst van passagiers uit andere landen de overdracht van het coronavirus aanzienlijk zal verhogen, vooral gezien de geleidelijke opening van de luchtvaart, die de nieuwe fase van de noodsituatie op gezondheidsgebied mogelijk maakt.

Het departement Epidemiologie en Demografie van het Ministerie van Volksgezondheid, dat door minister Fernando Ruiz werd belast met de uitgifte van het door Aerovicil (burgerluchtvaart) gevraagde concept, verklaarde dat “bij de opening van deze reizen rekening moet worden gehouden met de internationale gezondheidsregeling en de door het ministerie vastgestelde protocollen voor bioveiligheid, met een permanente controle van de epidemiologische gevolgen ervan.

“Dit groene licht opent de deur naar de terugkeer van internationale vluchten van en naar Colombia. De weg die voor ons ligt is echter niet kort”, zegt de minister van Volksgezondheid.

Volgens vertegenwoordigers van verschillende luchtvaartmaatschappijen is het proces om overeenstemming te bereiken met de luchtvaartautoriteiten van andere landen vrij complex. Tot nu toe zijn in een prille fase de enige routes verkend naar landen op het continent, met name naar de buurlanden.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat “er geen enkel risico is voor de passagiers of voor het optreden van een heropleving in de ontvangende gebieden”. De minister wijst er echter op dat uit een studie,  die dit jaar in de Verenigde Staten is uitgevoerd, blijkt dat, als de bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd (masker en lege stoel in het midden), de mogelijkheid om een COVID-19 besmetting op te lopen op een vlucht van twee uur 0,00013 % bedraagt, dat wil zeggen één op de 7.700 personen.

Volgens de argumenten van de burgerluchtvaart hebben 21 van de 26 landen, die rechtstreeks met Colombia verbonden zijn via de lucht, een lager besmettingspercentage dan Colombia.

Bron :
ElTiempo/Foto:Bilal EL-Daou