President Duque krijgt vijf dagen huisarrest

Het Hooggerechtshof van Ibagué heeft president Ivan Duque veroordeeld tot vijf dagen huisarrest, aldus plaatselijke media. De president zou geen gehoor hebben gegeven aan een uitspraak van het Hooggerechtshof die de regering verplichtte een wachtdienst in te stellen om een nationaal park te beschermen.

Op de vordering van de rechtbank komt veel commentaar, omdat daarmee de immuniteit van het staatshoofd zou worden opgeheven. Een bekende Colombiaanse strafpleiter schreef op Twitter dat enkel het Grondwettelijk Hof klachten over de president zou mogen behandelen. Duque sprak zelf ook van een “onverklaarbare daad, die ongrondwettelijk is”.

Naast de vijf dagen huisarrest kreeg de president ook nog een boete opgelegd die overeenkomt met vijftien minimummaandlonen. In de uitspraak van de rechtbank werd ook een sanctie uitgesproken tegen Paula Andrea Huertas Arcila, de gouverneur van het departement Quindio waarin zich het natuurpark bevindt.

Aanleiding van de veroordeling is de verwaarlozing van dieren en planten in het beschermde gebied van het nationaal park Los Nevados. De Colombiaanse regering moest het bevel tot bescherming van het Nationaal Park van de Nevados uitvoeren, maar heeft dat tot nu toe nagelaten. President Duque verzekerde wel dat “zijn regering zich inzet voor het behoud van de biodiversiteit”.

Iván Duque, heeft het vonnis van de Hooggerechtshof van Ibagué als paradoxaal bestempeld. Hij is van mening dat het besluit niet alleen ongrondwettelijk is, maar ook niet definitief en een openlijk voorwendsel vormt.

“Wij hopen dat de Raad voor de gerechtelijke tucht en het Openbaar Ministerie zullen optreden, rekening houdend met het feit dat deze beslissingen, die niet alleen in strijd zijn met de grondwet, door alle instanties moeten worden nageleefd, zodat absoluut duidelijk is wat de ware betekenis was van een politiek besluit zonder juridische ondersteuning,” voegde hij eraan toe.

Het staatshoofd verzekerde dat de regering weet hoe zij rechterlijke beslissingen moet naleven wanneer zij wordt gelast bepaalde ecosystemen in Colombia te beschermen.

“We hebben een handeling gezien die onverklaarbaar is, omdat ze over de grondwettelijke bevoegdheid heen willen stappen, waarbij de president zogenaamd wordt bevolen om te worden gearresteerd omdat hij zich niet aan dat vonnis heeft gehouden, waaraan wij al hebben voldaan,” zei hij.

Duque heeft gezegd dat hij altijd een cultuur van behoud van biodiversiteit heeft gehad, rekening houdend met het feit dat Colombia het op één na meest biodiverse land van de planeet is.

Hij herinnerde eraan dat in zijn regering de wetten inzake klimaatactie en milieudelicten zijn aangenomen, naast de uitbreiding van beschermde gebieden.

“Als President van de Republiek hebben wij, samen met mijn ambtenaren die met deze kwestie te maken hebben, ons best gedaan om de bescherming van het Parque de los Nevados na te leven en er is tijdig verslag over uitgebracht,” voegde hij eraan toe.

Hij concludeert dat de beslissing van de rechtbank moet worden herzien en op het bevoegdheidsniveau van raadpleging voor het Hof van Justitie moet worden gebracht, zodat voornoemde beslissing niet definitief is.

President Duque heeft de mogelijkheid om tegen het vonnis in beroep te gaan, en daarom is de beslissing van de rechtbank van Ibagué niet onmiddellijk van toepassing.

Bron :
Foto:presidencia.gov.co