Havana

Het vertrouwen in vredesproces daalt volgens enquête

Het vertrouwen in president Santos en het vredesproces in Havana daalt volgens opiniepeiler Gallup.

De meest recente poll volgens de perceptie van Gallup laat uiterst moeilijke resultaten zien voor president Juan Manuel Santos: Het vertrouwen in zijn optreden tijdens de vredesgesprekken en het optimisme over de ondertekening van het vredesakkoord met de FARC zijn in de afgelopen twee maanden aanzienlijk gedaald.

Volgens de enquête, telefonische uitgevoerd onder 1200 mensen in de grote steden in heel het land, is het vertrouwen van het Colombiaanse volk in Santos zijn politiek van een diep dal van 52% gestegen naar 69%. Een stijging van 17% ten opzichte van december 2015, toen het volk nog erg pessimistisch was over zijn leiderschap. Het vertrouwen in Santos was in december 2015 nog nooit zo laag geweest gedurende zijn ambtsperiode.

Het vertrouwen van de Colombianen in de regering is flink gezakt. Over hoe het land bestuurd wordt is men nog pessimistischer geworden. In december was het nog 42% terwijl het vertrouwen in de regering nu een diepe val heeft gemaakt naar 24%.

Op dezelfde manier is er een grote toename van pessimisme te zien over de vredesgesprekken volgens Gallup. 57% van de Colombianen zijn van mening dat het vredesproces niet de goede kant opgaat, daarentegen zegt 37% dat de vredesgesprekken goed zullen aflopen.

Dit is een opmerkelijke verandering van de trends met betrekking tot december 2015. In die maand waren 52% van de respondenten van mening dat het vredesproces een goed pad bewandelt en 44% verwierp het verloop van het proces.

Daarnaast werden de respondenten ook geconfronteerd met de vraag of de regering en de FARC op 23 maart het definitieve vredesakkoord zullen gaan ondertekenen. Een ruime meerderheid van de Colombianen, 80 procent, zeiden dat de streefdatum niet gehaald zal worden. 17 procent zeiden ja en 2 procent regeerden met weet het niet.

Drie van de 10 respondenten zeiden dat ze zullen deelnamen aan het referendum dat een definitief uitspraak moet geven over het gesloten vredesakkoord, terwijl 19% hierin niet hun stem wil doen gelden. Van degenen die zeiden dat ze zeker deelnemen aan het referendum zei 53% voor het vredesakkoord te gaan stemmen en 37% er tegen.

Vredesbesprekingen worden in februari hervat

Na het bereiken van overeenkomsten over de landbouwhervorming, politieke participatie en illegale drugshandel, zal de volgende ronde van de besprekingen ‘het einde van het gewapend conflict’ zijn.

Vredesgesprekken tussen FARC-rebellen en de Colombiaanse regering zal worden hervat in het begin van februari, aldus vanuit een gezamenlijke verklaring.

De rebellenbeweging Farc heeft een eenzijdig staakt-het-vuren voor onbepaalde tijd uitgeroepen op 17 december dat is ingegaan op zaterdag 20 december en nog steeds wordt stand gehouden.
De Colombiaanse president Juan Manuel Santos toonde zich vorig week voor het eerst bereid om te praten over een staakt-het-vuren met de rebellenbewegingen FARC en ELN. Hij erkent dat het eenzijdige bestand dat de FARC vorige maand heeft afgekondigd een stap vooruit is.

De vredesonderhandelingen die aanvankelijk begonnen in november 2012 werden vorige week voorzichtig gestart met het uitwisselen van gedachten over de voortgang van de dialogen en welke zaken misschien over het hoofd worden gezien.

Officieel zullen de vredesbesprekingen hervat worden van 02-10 februari in Havana, Cuba.

Het conflict met de FARC-rebellen is zowat het langst durende van heel Latijns-Amerika. Op een halve eeuw tijd heeft het geweld in Colombia al 220.000 mensenlevens geëist.

President Santos bevestigt staakt-het-vuren Farc

Colombiaanse president Juan Manuel Santos zei maandag dat de guerrillabeweging Farc tot nu toe zich heeft gehouden aan het staakt-het-vuren die zij hebben toegezegd. Hij beschreef dit als een belangrijke stap om het gewapende conflict te beëindigen.

“Dit is een belangrijke beslissing door de guerrillabeweging Farc en een stap in de goede richting”, zei de president in een tv-uitzending.

“Als dit besluit wordt aangevuld met andere gebaren en we versnellen de dialogen in Havana, denk ik dat we de vrede kunnen bereiken in 2015”, voegde hij eraan toe.

Santos ontkende opnieuw de vermeende voorwaarden van de Farc om de vredesgesprekken te herstellen na een impasse. “Ik wens dat allen onder ons, de regering en de oppositie, kunnen onderhandelen in het vredesproces”, zei hij.

De rebellenbeweging Farc heeft een eenzijdig staakt-het-vuren voor onbepaalde tijd uitgeroepen. Dat maakte de guerrillabeweging woensdag 17 december bekend en liet het ingaan op zaterdag 20 december.

Protest in Colombia tegen amnestie voor rebellen

Duizenden mensen hebben zich aangesloten bij de protesten in Colombia tegen een mogelijke amnestie voor Farc-rebellen als onderdeel van een vredesproces om 50 jaar van conflict te beëindigen.

Veel van de betogers waren aanhangers van de voormalige president Alvaro Uribe, een tegenstander van zijn opvolger, Juan Manuel Santos. Zij stellen dat vrede niet tegen de prijs van straffeloosheid moet komen.

In de twee jaar van de vredesonderhandelingen in Havana, zijn er een aantal zaken overeengekomen. Onderhandelaars hebben het nu over hoe de linkse rebellen hun wapens moeten neerleggen en of ze geconfronteerd moeten worden voor vervolging van hun wreedheden tegen de mensheid en de drugshandel.

In verschillende steden door het hele land werden er demonstraties gehouden, georganiseerd door de Colombia Quiere beweging en gesteund door de Centro Democratico Partij van de voormalige president Uribe.

Uribe en zijn bondgenoten hebben betoogd dat de Farc zich moet verantwoorden voor hun moorden, ontvoeringen en drugshandel.

Ze hebben president Santos beschuldigd van het over het hoofd zien van de wreedheden van de rebels om zo het vredesproces voorspoedig te berijden.

Maar de twee partijen zijn al verder gekomen dan enig ander vredesproces in het verleden tussen de overheid en de rebellen.

Onderhandelaars in de Cubaanse hoofdstad hebben afspraken gemaakt over landbouwhervorming, politieke participatie voor de Farc en de samenwerking op het beëindigen van de drugshandel.

Zij hebben de meest moeilijke vraagstukken bewaard tot het laatst, namelijk hoe Farc zijn wapens neerlegt en of commandanten geconfronteerd moeten worden met vervolging van hun wreedheden.

De onderhandelingen in Havana zijn nu twee jaar aan de gang.

Eerste helft van vredesakkoord onthult

De Colombiaanse regering en de linkse rebellengroep FARC hebben de eerste delen van een vredesakkoord vrijgegeven. President Santos zei dat dit desinformatie van tegenstanders van de vredesonderhandelingen moet ontkrachten. Het document geeft details over drie van de zes agendapunten waarover een akkoord is bereikt. Analisten zien de deelpublicatie als een goed teken. De onderhandelaars lijken te vertrouwen op een uiteindelijk akkoord, ook al wordt nog onderhandeld over gevoelige punten als berechting van misdaden uit het 50 jaar durende conflict.

Colombiaanse vredesproces zet weer flinke stap vooruit

In de Colombiaanse vredesonderhandelingen zetten beide partijen in nauwelijks een week tijd drie belangrijke stappen vooruit. Zo gingen slachtoffers van de oorlog een rechtstreeks gesprek aan met de tegenpartij, ‘een uniek experiment’.

Op 16 augustus vond in het Cubaanse Havana, waar de vredesonderhandelingen al bijna twee jaar bezig zijn, een eerste rechtstreekse ontmoeting plaats tussen twaalf slachtoffers van de burgeroorlog en de onderhandelaars van de regering en de linkse FARC-rebellen. Het gesprek duurde bijna zeven uur.

Op 21 augustus werd een academische commissie geïnstalleerd die zich moet buigen over de oorsprong van de burgeroorlog en over de factoren die ertoe geleid hebben dat hij nog altijd voortduurt.

Dezelfde dag ging hoge officieren van het Colombiaanse leger, onder aanvoering van generaal Javier Alberto Flórez, naar Havana. Ze moesten met de FARC nagaan ‘hoe men het bilaterale en definitieve staakt-het-vuren en de ontwapening zal aanpakken’, zoals de Colombiaanse president Juan Manuel Santos het formuleerde.

Uniek experiment
De helft van de twaalf slachtoffers die op 16 augustus met de onderhandelaars spraken, waren slachtoffers van het geweld door overheid en extreemrechtse paramilitaire groepen. Vier waren slachtoffers van FARC-geweld. De twee resterende slachtoffers hadden geweld van beide kanten ondergaan.

Het gaat om ‘een uniek experiment dat nog nooit ergens is vertoond’, zegt Fabricio Hochschild, VN-vertegenwoordiger in Colombia.

Duizenden slachtoffers van de burgeroorlog willen vooral weten wat er met hun naasten is gebeurd. Ze willen ook een betere regeling voor schadevergoeding en eisen dat de misdaden niet onbestraft blijven.

420.000 doden
Er gaan vijf zulke groepen van slachtoffers naar Havana, alles samen zestig mensen dus. De VN, de Nationale Universiteit en de Bisschoppenconferentie kregen de taak om te bepalen welke slachtoffers naar Havana zouden reizen.

De oorlog die al sinds 1946 aan de gang is, maakte ondertussen 6,7 miljoen slachtoffers. Daarvan zijn er 5,7 miljoen die gedwongen moesten verhuizen, vooral boeren. In het conflict zijn al meer dan 420.000 mensen gedood.

Nog geen Waarheidscommissie
De Historische Commissie over het Conflict en de Slachtoffers, die donderdag werd geïnstalleerd, bestaat uit twaalf academici en twee verslaggevers; elke partij mocht zes academici en een verslaggever voorstellen. Het gaat om historici, sociologen, antropologen, economen en politicologen.

De verslaggevers moeten tegen eind december een rapport voorleggen ‘zonder persoonlijke verantwoordelijkheden aan te duiden’, zoals de onderhandelaars bepaalden. Het rapport mag ook niet zo geschreven zijn dat het juridische gevolgen heeft.

Het is niet de Waarheidscommissie die er zou komen na het einde van oorlog, maar het was wel een belangrijke stap in die richting.

28 hangende kwesties

Een vredesakkoord komt er maar als er over alles een akkoord is. Er zijn nog 28 hangende kwesties bij drie van de zes overeengekomen agendapunten. Veertien kwesties hebben met landbouwhervorming te zien, tien met politieke hervorming en vier met drugshandel.

De Historische Commissie moet aanbevelingen doen om die op te lossen.

De zwaarste problemen doen zich niet in Havana maar in Colombia zelf voor, zegt een priester die goed op de hoogte is van de onderhandelingen. Voormalig president Álvaro Uribe, nu senator en oppositieleider in het parlement, bewerkt nu zakenmensen en journalisten om hen te winnen voor zijn harde campagne tegen de onderhandelingen.

Als het tot een referendum komt over het vredesakkoord – het zesde punt op de agenda – en er een meerderheid voor het akkoord lijkt te komen, zou de druk op Santos wel eens kunnen toenemen, zegt de bron. Daarom zijn beslissingen nodig die de legitimiteit van de dialoog benadrukken, met daarbij ‘gebaren van waarheid en vergeving. Dat zal het niet zekerder, wel waarschijnlijker maken dat het vredesproces vooruitgaat. Hoe meer mensen vergeven, hoe dichter we bij vrede komen.’

Bron: mo.be