Vredesbesprekingen

Het vertrouwen in vredesproces daalt volgens enquête

Het vertrouwen in president Santos en het vredesproces in Havana daalt volgens opiniepeiler Gallup.

De meest recente poll volgens de perceptie van Gallup laat uiterst moeilijke resultaten zien voor president Juan Manuel Santos: Het vertrouwen in zijn optreden tijdens de vredesgesprekken en het optimisme over de ondertekening van het vredesakkoord met de FARC zijn in de afgelopen twee maanden aanzienlijk gedaald.

Volgens de enquête, telefonische uitgevoerd onder 1200 mensen in de grote steden in heel het land, is het vertrouwen van het Colombiaanse volk in Santos zijn politiek van een diep dal van 52% gestegen naar 69%. Een stijging van 17% ten opzichte van december 2015, toen het volk nog erg pessimistisch was over zijn leiderschap. Het vertrouwen in Santos was in december 2015 nog nooit zo laag geweest gedurende zijn ambtsperiode.

Het vertrouwen van de Colombianen in de regering is flink gezakt. Over hoe het land bestuurd wordt is men nog pessimistischer geworden. In december was het nog 42% terwijl het vertrouwen in de regering nu een diepe val heeft gemaakt naar 24%.

Op dezelfde manier is er een grote toename van pessimisme te zien over de vredesgesprekken volgens Gallup. 57% van de Colombianen zijn van mening dat het vredesproces niet de goede kant opgaat, daarentegen zegt 37% dat de vredesgesprekken goed zullen aflopen.

Dit is een opmerkelijke verandering van de trends met betrekking tot december 2015. In die maand waren 52% van de respondenten van mening dat het vredesproces een goed pad bewandelt en 44% verwierp het verloop van het proces.

Daarnaast werden de respondenten ook geconfronteerd met de vraag of de regering en de FARC op 23 maart het definitieve vredesakkoord zullen gaan ondertekenen. Een ruime meerderheid van de Colombianen, 80 procent, zeiden dat de streefdatum niet gehaald zal worden. 17 procent zeiden ja en 2 procent regeerden met weet het niet.

Drie van de 10 respondenten zeiden dat ze zullen deelnamen aan het referendum dat een definitief uitspraak moet geven over het gesloten vredesakkoord, terwijl 19% hierin niet hun stem wil doen gelden. Van degenen die zeiden dat ze zeker deelnemen aan het referendum zei 53% voor het vredesakkoord te gaan stemmen en 37% er tegen.

Guerrilla-groep ELN en regering Colombia akkoord over agenda vredesbesprekingen

Nicolás Rodríguez, de leider van het Nationale Bevrijdingsleger (ELN), zei zaterdag dat zijn guerrilla-groep en de regering akkoord zijn gegaan met een agenda voor vredesonderhandelingen met als doel een toekomstig vredesakkoord. De verklaring van Nicolás Rodríguez, ook wel “Gabino” genoemd, komt twee jaar na het begin van vertrouwelijke voorbereidende gesprekken tussen de twee partijen.

“Geen komma ontbreekt. We zijn ervan overtuigd dat dit moment eindelijk zal komen, te beginnen in het nieuwe jaar.” vertelde de guerrilla-leider.

Gabino had echter zijn bezorgdheid geuit over het feit dat een overeenkomst waarschijnlijk enkele jaren zal duren, waarschijnlijk zal het niet bereikt worden voor het einde van de looptijd van de huidige president Juan Manuel Santos in 2018. Dit, waarschuwde hij, kan een “bedreiging” zijn zoals bepaalde Colombiaanse politieke elites onder leiding van de voormalige president Alvaro Uribe, die elke vorm van vredesprocessen verwerpt.

Vertegenwoordigers van de ELN en de Colombiaanse regering kwamen bijeen in Ecuador in januari 2014, in een poging om de voorwaarden voor een vredesproces te creëren die vergelijkbaar zijn met het proces die sinds 2012 werd uitgevoerd in Havana met de guerrilla-groep, de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC).

Leidende figuren binnen de FARC hebben lang een beroep gedaan op de ELN om in te stemmen op een vredesbespreking met het oog op het 50-jarige conflict dat meer dan 200.000 levens heeft geëist te beëindigen. FARC-leider Timoleon Jimenez, of Timochenko, heeft Gabino ontmoet in Cuba om te helpen de ontwikkeling van de vredesbesprekingen te vergemakkelijken.

Het ELN heeft erop aangedrongen dat ze niet kunnen toetreden tot de bestaande vredesbesprekingen tussen de FARC en de overheid, maar dat zij hun eigen specifiek proces willen hebben.

De agenda tussen het ELN en de Colombiaanse overheid zal vergelijkbaar zijn zoals die is overeengekomen met de FARC, met inbegrip van de zes punten: Participatie van de samenleving, de democratie voor de vrede, transformaties die noodzakelijk zijn voor de vrede, de rechten van de slachtoffers, het einde van een gewapend conflict en de implementatie en ondertekening van een overeenkomst.

Belangrijke doorbraak vredesbesprekingen tussen Colombia en FARC

De Colombiaanse regering en rebellenbeweging FARC hebben een doorbraak bereikt in de vredesonderhandelingen tussen de partijen.

Dat is woensdag in een gezamelijke verklaring gemeld. Er komt onder meer amnestie voor strijders van de FARC die geen misdaden hebben gepleegd.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos schudde de hand van FARC-leider Rodrigo Londono.

Naast amnestie komt er ook een waarheidscommissie en schadevergoeding voor slachtoffers en komen er speciale rechtbanken om voormalige strijders te berechten die misdaden hebben gepleegd. De Colombiaanse regering en de FARC spraken dat af in de Cubaanse hoofdstad Havana, waar al sinds 2012 wordt onderhandeld over vrede.

De overeenkomst is volgens president Santos pas een begin. ‘De leider van FARC en ik hebben afgesproken dat de onderhandelingen binnen zes maanden afgerond moeten zijn en dat we dan een definitieve deal hebben gesloten.’ Zover is het nu nog niet. ‘Dit zal niet makkelijk zijn, want er zijn nog een paar moeilijke punten waar we het eens over moeten worden. Maar we hebben onze delegaties de opdracht gegeven om zo snel mogelijk een akkoord te sluiten’, zei Santos. “We zullen niet falen. Het is tijd voor vrede.”

‘Het is nu aan beide partijen om te zorgen voor overeenstemming waardoor een tweezijdige wapenstilstand tot stand komt, afspraken over ontwapening gemaakt worden en bereikt wordt dat de FARC als legale politieke partij wordt erkend’, meldde de FARC-leider.

De Cubaanse president Raúl Castro was bij de bespreking. Hij legde zijn handen op die van Santos en Londono toen zij elkaar een hand gaven. Het was de eerste keer sinds de start van de onderhandelingen dat Santos naar Cuba is gereisd.

De Verenigde Staten juichen de doorbraak toe. ‘Vrede komt nu steeds dichterbij’, meldde minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. ‘Ik heb president Santos gebeld om hem en zijn onderhandelingsteam te feliciteren voor hun moed en toewijding tijdens de onderhandelingen onder extreem moeilijke omstandigheden.’

De strijd tussen de FARC en het Colombiaanse leger heeft sinds 1964 aan zeker 220.000 mensen het leven gekost.

2abfd50257b27d5cab9f57aa9725e114 a1ae33e219c79c2984a5f201f8aab097

3022c4aacb33801c2abfd696dadf4ccd 23643fae95e55448922e226aa59ce8f9

a6dd1e10a9a79290f4ac7e685568f4b6 8f793f66e6b962d5770ab8459338b9e8

a98ed5394a20ff56439d7f2d3652e137 b826af25e6bc71f55e078c4898a607e7

President Santos wil vredesonderhandelingen versnellen

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft bekendgemaakt dat hij woensdag naar Havana afreist om het conflict met de FARC sneller op te lossen.

De onderhandelingen bevinden zich op dit moment al in de eindfase. De verwachting is dat de regering en de FARC-rebellen het eens zullen worden over wat voor status de rebellenleiders krijgen na het sluiten van een vredesakkoord.

Vrijstelling van strafrechtelijke vervolging is een van de voornaamste eisen van de rebellen. Mocht de overheid dit accepteren, dan is de kans groot dat er een akkoord zal worden bereikt na meer dan twee jaar van onderhandelen.

Een vredesakkoord zal nog moeten worden goedgekeurd door de Colombiaanse bevolking in een referendum. Santos zei eerder al dat hij met een vredesakkoord niet iedereen verwacht blij te maken.

Goede stappen
In 2010 was Santos als president verkozen met de belofte om de oorlog met de FARC te beëindigen. Hij begon gelijk met vredesonderhandelingen.

De FARC zette op 20 juli dit jaar al een goede stap richting de vrede door een staakt-het-vuren aan te kondigen. De Colombiaanse overheid ging daar niet in mee, maar kondigde wel aan dat zij de confrontatie niet zou opzoeken.

Drugshandel
De FARC is een terroristische organisatie die al meer dan vijftig jaar een Marxistische revolutie in Colombia probeert door te voeren. De rebellengroep kwam in opstand tegen de volgens hen liberaal-conservatieve Colombiaanse regering.

In het beginsel is de FARC een ideologische groepering, maar de beweging raakte al snel betrokken bij drugshandel. Door de strijd tegen de regering zijn naar schatting 220.000 doden gevallen. (Bron: nos.nl)

‘Het geweld in Colombia is historisch laag’

De FARC, Colombia’s oudste en sterkste linkse rebellenleger, heeft sinds maandag een eenzijdige wapenstilstand voor een maand in werking gesteld. Dit is de tweede keer in het afgelopen jaar dat de guerrilla-groep een wapenstilstand heeft verklaard. De eerste, in december vorig jaar aangekondigd, werd beëindigd in april, toen een eenheid van de FARC elf Colombiaanse soldaten hadden gedood. Dat leidde tot een escalatie van de oorlog die de vredesbesprekingen in Havana tussen de regering en de guerrilla’s in gevaar bracht.

Alhoewel de oorlog door blijft gaan, is het geweld dat er mee gepaard gaat volgens het tijdschrift The Economist gedaald. Slachtpartijen, ontvoeringen, verdwijningen en het aantal vluchtelingen zijn op een historische laag niveau. Dat komt deels omdat de regering in de loop der tijd winst heeft geboekt ten opzichte van de FARC, die nu grotendeels beperkt zijn tot afgelegen gebieden. De FARC heeft de ontvoeringen om winst uit te behalen afgezworen.

De wapenstilstand, die maandag is ingegaan, verbetert de kansen van de beëindiging van het conflict dat al 50 jaar gaande is. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos, heeft gezegd dat de regering de aanvallen op de guerrilla zal de-escaleren . Om de Colombianen gerust te stellen, die vermoeden dat de FARC niet echt geïnteresseerd is in vrede en de vredesgesprekken zo lang mogelijk uitrekken, heeft Santos gezegd dat hij hun vorderingen in november zal herzien. Als er dan niet genoeg progressie is, kan hij zich terug trekken.

De opmerkingen van het gerenommeerde Britse tijdschrift wordt begeleid door onderstaande grafiek die van 1985 tot vandaag, de nummers van de ontvoeringen en vluchtelingen aangeeft, waarbij de hoogste niveaus van deze factoren zijn opgenomen tussen 2000 en 2003.

20150725_woc988_2

 

‘FARC moet de “gouden kans” voor vrede zien’

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos zei maandag dat hij hoopt dat de FARC de internationale roep om vrede in Colombia hoort die door de leiders werd uitgesproken tijdens de 7e Summit of the Americas afgelopen weekend in Panama.

Op de Summit of the Americas, kreeg Santos de steun van de meerderheid van de deelnemende presidenten en premiers, die zijn inzet prezen om de vrede te bereiken in het voortdurende dialoog tussen zijn regering en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia.

“Ik hoop dat de FARC het hoort dat hier een gouden kans ligt. Kansen komen en gaan en ik hoop dat we snel naar voren bewegen,” zei de president op het wekelijkse programma “Agenda Colombia” uitgezonden op maandag door het kabinet van de president.

Santos erkend dat de FARC, als gevolg van haar geschiedenis van geweld, nog steeds veel scepsis opwekt in grote groepen van de Colombiaanse samenleving, maar hij zei dat hij ervan overtuigd was dat voor zover de vredesbesprekingen vooruit gaan de scepsis zal minderen.

“Die scepsis is normaal. De mensen geloven niet in de goodwill van de FARC. Veel mensen geloven nog steeds dat ze er niet zijn om vrede te sluiten en dat zorgt voor een gebrek aan steun voor het onderhandelingsproces”, zei hij.

De president zei, dat dit een “normale” stand van zaken is omdat na 50 jaar oorlog er vele wonden zijn te genezen.

Santos benadrukte dat de FARC ook moet begrijpen dat de partijen “een soort van transitie gerechtigheid” moeten aannemen om de rechten van de slachtoffers van het conflict te respecteren, omdat we niet van plan zijn om de steun van de internationale gemeenschap voor een prospectieve vredesakkoord op een andere manier in te vullen.

De vredesbesprekingen in Havana zijn momenteel gericht op de slachtoffers, die eisen waarheid, gerechtigheid, herstelbetalingen en de garantie dat het geweld waar zij onder hebben geleden niet zal worden herhaald.

“We moeten creatief zijn, gedurfd zijn binnen bepaalde kaders, en we hebben de steun van de internationale gemeenschap”, zei Santos, die eraan toevoegde dat het verkrijgen van die steun elke beslissing legitimiteit zal maken.

Maradona voetbalt voor vrede in Colombia

De legendarische Argentijnse ex-voetballer Diego Maradona zal in Colombia deelnemen aan een voetbalwedstrijd waarbij verschillende voetbalsterren zullen voetballen voor de vrede. De wedstrijd voor de vrede, “partido por la paz”, wordt op 10 april gehouden in het Techo stadion in Bogotá, deelde de burgemeester van Bogotá zondag mee.

Er zullen meerdere voetbalsterren participeren in deze voetbalwedstrijd die later bekend worden gemaakt vertelde de burgemeester.

De verschijning van Maradona, 54, is een grote publiekstrekker voor “el partido por la paz” dat de vredesbesprekingen steunt tussen de regering van Colombia en de FARC om  Latijns-Amerika’s langstlopende burgeroorlog te beëindigen.

Vredesbesprekingen worden in februari hervat

Na het bereiken van overeenkomsten over de landbouwhervorming, politieke participatie en illegale drugshandel, zal de volgende ronde van de besprekingen ‘het einde van het gewapend conflict’ zijn.

Vredesgesprekken tussen FARC-rebellen en de Colombiaanse regering zal worden hervat in het begin van februari, aldus vanuit een gezamenlijke verklaring.

De rebellenbeweging Farc heeft een eenzijdig staakt-het-vuren voor onbepaalde tijd uitgeroepen op 17 december dat is ingegaan op zaterdag 20 december en nog steeds wordt stand gehouden.
De Colombiaanse president Juan Manuel Santos toonde zich vorig week voor het eerst bereid om te praten over een staakt-het-vuren met de rebellenbewegingen FARC en ELN. Hij erkent dat het eenzijdige bestand dat de FARC vorige maand heeft afgekondigd een stap vooruit is.

De vredesonderhandelingen die aanvankelijk begonnen in november 2012 werden vorige week voorzichtig gestart met het uitwisselen van gedachten over de voortgang van de dialogen en welke zaken misschien over het hoofd worden gezien.

Officieel zullen de vredesbesprekingen hervat worden van 02-10 februari in Havana, Cuba.

Het conflict met de FARC-rebellen is zowat het langst durende van heel Latijns-Amerika. Op een halve eeuw tijd heeft het geweld in Colombia al 220.000 mensenlevens geëist.