Memorandum of Understanding

Nederland en Colombia tekenen MoU voor steun vredesproces

De Nederlandse ambassadeur in Colombia, Robert van Embden en het hoofd van het monitoringsprogramma van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS/MAPP), Roberto Menéndez, hebben donderdag een Memorandum of Understanding ondertekend voor de blijvende steun van Nederland voor de vredesopbouw in Colombia en het werk van de OAS/MAPP.

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maakte eind november vorig jaar tijdens haar bezoek in Colombia al bekend dat Nederland €0,5 miljoen vrij maakt ter ondersteuning van het vredesproces in Colombia.

De OAS/MAPP biedt ondersteuning aan het vredesproces door de gemaakte afspraken door beide partijen te monitoren, onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en technische expertise aan te bieden op het gebied van o.a. ontwapening en demobilisering. Met de nieuwe bijdrage kan de OAS/MAPP een waardevolle bijdrage blijven leveren in het vredesproces.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland zal € 0,5 miljoen bijdragen aan de OAS/MAPP voor de periode 2015-2016.
De afgelopen tien jaar heeft Nederland het werk van OAS/MAPP ondersteunt met een bedrag van bijna 16 miljoen.

Curaçao en Colombia tekenen MoU

Minister-president Ivar Asjes van Curaçao en minister van Buitenlandse Zaken van Colombia, María Ángela Holguín
Cuéllar, hebben een Memorandum of Understanding ondertekend. Zij deden dit gisteren tijdens een
verblijf van de premier in Bogota, Colombia. Er is gesproken over de gebieden: visserij en landbouw,
productie en service, cultuur en onderwijs, toerisme, infrastructuur, transport en urbanisatie, en
gezondheid en energie. Met de samenwerkingsovereenkomst willen ze de betrekkingen tussen beide landen
bevorderen, uitdiepen en intensiveren.