VN: bijna 2.000 mensen ontheemd door gevechten in Córdoba

Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) heeft zijn bezorgdheid geuit over de precaire situatie op het gebied van huisvesting, gezondheid, voedselzekerheid en bescherming van 468 gezinnen uit 30 inheemse Emberá Katío-gemeenschappen van Alto Sinú en boerengemeenschappen uit het dorp Naín in Tierralta, departement Córdoba. Zij bevinden zich sinds medio april in het hoofdpark van Montería in een situatie waar zij massaal gedwongen worden te vluchten als gevolg van de “aanhoudende gevechten” tussen de veiligheidstroepen en gewapende groepen.

Nog eens 294 mensen moesten ook vluchten naar Zabaletas, verder naar het zuiden. Zij werden beperkt in hun bewegingsvrijheid als gevolg van de gevechten en het feit dat in de omgeving landmijnen zijn gelegd, waardoor zij niet konden jagen, vissen of landbouw bedrijven.

OCHA wijst erop dat het van essentieel belang is te zorgen voor de veiligheidsvoorwaarden en in te gaan op de vroegtijdige waarschuwingen van het Bureau van de Ombudsman, dat sinds 2019 waarschuwt voor de dreiging die uitgaat van de bevolking van Tierralta door de botsingen tussen de Clan del Golfo, dissidenten van de FARC en de Caparros, die de controle over het grondgebied en de transportroutes voor wapen- en drugshandel betwisten.

Bron :
Foto:OCHA