Colombia opent grens voor Nederlands fruit

Nederlandse fruitexporteurs kunnen appels en peren verkopen in Colombia. Tijdens het recente bezoek van LNV-minister Carola Schouten aan Colombia zijn hiervoor de officiële handtekeningen gezet. De resterende administratieve formaliteiten nemen naar verwachting weinig tijd in beslag.

Verlichting Europese markt
Brancheorganisatie GroentenFruit Huis is erg blij met de bereikte markttoegang. De Europese markt voor fruit is gespannen, afzet buiten de Europese Unie geeft verlichting en is daarom goed voor de opbrengstprijzen.

FruitMasters is de enige afzetorganisatie die – vooruitlopend op definitieve markttoegang in Colombia – in het begin van teeltseizoen 2018 percelen heeft aangemeld voor export naar dit land. De peren die op de aangemelde percelen zijn geoogst, kunnen nu definitief naar Colombia worden geëxporteerd. Andere exporteurs die van de markttoegang willen profiteren, kunnen begin 2019 percelen hiervoor aanmelden.

Afzet in het tegenseizoen
In landen als Chili en Argentinië wordt veel fruit geteeld. Inge Ribbens van GroentenFruit Huis gaat er dan ook niet vanuit dat Nederlandse appels en peren straks jaarrond in de Colombiaanse schappen liggen. “Er is ruimte voor Nederlands fruit in de maanden dat weinig appels en peren uit de omringende landen beschikbaar zijn. En in jaren dat de oogst in de regio tegenvalt. Onze exporteurs zijn in staat om snel te leveren als er vraag is.”

Nieuwe markt vraagt tijd
Ribbens tempert tegelijkertijd de verwachtingen. Afzet naar nieuwe landen buiten de EU neemt altijd veel tijd in beslag. “Maar de uitvoercijfers naar India en China bewijzen dat wel degelijk groei mogelijk is. Voor appels bijvoorbeeld is India inmiddels de vierde bestemming.”

Bron :
Persbericht Agroberichten Buitenland, Foto:Caracol (Carola Schouten in Bogotá tijdens Foro de la Plataforma de Comercio Sostenible)