“Groene corridors” in Medellin om hitte te bestrijden

Medellin, de op één na grootste stad van Colombia, heeft een bekroond “groene corridors”-project opgezet om verkoelende openbare ruimten te creëren, gefinancierd en beheerd door de stadsgemeente.

Veel grote steden hebben te kampen met ongekende hittegolven nu het klimaat op aarde opwarmt.

Steden staan in de frontlinie om mensen veilig te houden en om ervoor te zorgen dat gebouwen en openbare ruimten beter worden ontworpen om de bewoners koelere ruimten te bieden.

Door de wereldwijde temperatuurstijging als gevolg van de klimaatverandering zullen tegen het midden van de eeuw bijna 3,5 miljard mensen te maken krijgen met hittebedreigingen, waarvan de helft in stedelijke centra, zo blijkt uit een studie van klimaatwetenschappers uit 2020.

“We staan bekend als de stad van de eeuwige lente – maar we voelen de stijgende temperaturen. Het wordt elk jaar warmer,” zei Johan Londoño, de interim-milieuminister van Medellin.

De 30 “groene corridors”, waarmee de vorige burgemeester van Medellin in 2017 is begonnen en die nu door de huidige regering worden onderhouden, bieden een onderling verbonden netwerk van 20 km aan schaduwrijke routes, waaronder nieuwe fietspaden en wandelpaden door de stad.

Volgens de stadsgemeente heeft het initiatief van 16,3 miljoen dollar bijgedragen tot een daling van de gemiddelde temperatuur in delen van Medellin.

Tienduizenden inheemse bomen, tropische planten, bamboe en palmen zijn geplant langs trottoirs, rivieroevers en drukke verkeersaders, maar ook op pleinen en in parken.

Dat heeft gezorgd voor schaduwrijke plaatsen voor de bewoners om te kunnen reizen en zich te verzamelen.

“Het gaat erom de natuur terug te brengen naar de burgers,” zei Londoño.

Het project – dat een 2019 Cooling Award won van de liefdadigheidsinstelling voor klimaatoplossingen Ashden – heeft Medellin ook geholpen om de hoge niveaus van luchtvervuiling aan te pakken die Londoño “een crisis” noemt.

Vegetatie absorbeert luchtverontreinigende stoffen en verbetert de luchtkwaliteit, terwijl het ook aarde opwarmende koolstofemissies opzuigt, zei hij.

Het groene corridors-project is gericht op “hitte-regio’s” in de stad – stedelijke gebieden waar de temperatuur vaak aanzienlijk hoger is dan in afgelegen of landelijke gebieden.

Volgens de stadsgemeente heeft het project de hitte in deze regio’s van Medellin sinds 2018 met 2 graden Celsius verminderd.

Concentraties van beton en zwarte asfaltwegen in dergelijke gebieden absorberen de zonnewarmte en stralen die vervolgens weer uit, waardoor steden zelfs na zonsondergang nog heter blijven, aldus het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

In Medellin hebben ambtenaren geprobeerd dat effect tegen te gaan door meer groene openbare ruimten en parken aan te leggen.

Ze hebben ook de vroegere warmtevasthoudende infrastructuur vergroend – met inbegrip van metrostations, pijlers en bruggen – en groene daken en verticale tuinen op overheidsgebouwen geïnstalleerd om de warmte te absorberen.

“De openbare ruimte mag niet grijs en vol cement zijn. Je moet het concept van openbare ruimte veranderen. We moeten samenleven met de natuur,” zei Natalia Urrego, de minister van infrastructuur van Medellin.

Maar veranderingen doorvoeren is niet goedkoop en er is steun nodig van de inwoners, die aanvankelijk verbaasd waren dat het stadhuis in het groene corridorproject investeerde en zich afvroegen waarom er zoveel werd uitgegeven aan planten, zei Urrego.

“Ze vroegen zich af hoeveel dit kost van het geld van de belastingbetaler en waarom er in plaats daarvan geen school of sportveld werd gebouwd”, herinnerde ze zich.

“Het is een grote investering,” zei ze, eraan toevoegend dat de stadsgemeente op zoek is naar partnerschappen met particuliere investeerders en bedrijven die een corridor zouden kunnen sponsoren.

Bron :
news.trust.org