Ex-president Uribe dient ontslag in als senator

De ex-president van Colombia Álvaro Uribe treedt af als senator. De rechtse senator diende zijn ontslag twee weken nadat hij door het Colombiaanse hooggerechtshof onder huisarrest is geplaatst, omdat hij wordt beschuldigd van fraude en het omkopen van getuigen.

De voormalig president Álvaro Uribe heeft officieel zijn ontslag ingediend als senator, te midden in het proces dat wordt gevolgd wegens vermeende manipulatie van getuigen.

In een brief aan de voorzitter van de Senaat vermeldt de voormalige Colombiaanse president (2002-2010) een aantal redenen voor zijn beslissing. Uribe gaf in de brief aan dat zijn huisarrest plaatsvond ‘zonder direct bewijs’ en dat dit het gevolg is van een reeks acties tegen hem, waaronder hij citeerde ‘de schending van acht procedurele garanties”, evenals” illegale en kwaadwillige onderscheppingen “en” selectieve lekken naar politieke en journalistieke tegenstanders in plaats van het hele dossier te publiceren”.

In dit verband wees de voormalige president erop dat deze acties, samen met andere acties die hij in zijn brief aanhaalde, “elke verwachting om terug te kunnen keren naar de Senaat teniet doen”.

Ten slotte zei Uribe in zijn brief dat hij hoopt dat Colombia “herstelt van zoveel moeilijkheden zonder zijn vrijheden in gevaar te brengen, met democratische veiligheid en de uitbanning van narcoterrorisme”, en hij riep op tot hervorming van het gerecht.

Uribe sprak zijn steun uit voor een justitiële hervorming die door zijn Democratische Centrumpartij werd voorgesteld en die in de loop van zijn rechtszaak is aangezwengeld.

“Ik stem voor een justitiële hervorming die het systeem van de verkiezing van de magistraten verandert en zo de polarisatie van het gerechtelijk apparaat vermindert”, zo staat in de brief. “De strijd om de vrijheid van Colombia te verdedigen is een onverbiddelijke verplichting.”

Uribe’s zetel zal naar verwachting worden ingenomen door de overgebleven kandidaat op de lijst van zijn partij van de verkiezingen van 2018 die het hoogste aantal stemmen kreeg.

De voormalige president en verschillende bondgenoten worden ervan beschuldigd van het manipuleren van getuigen in een poging om beschuldigingen in diskrediet te brengen dat Uribe banden had met rechtse paramilitairen.

Bron :
Foto:rcnradio.com/Danilo Arenas