Waar was de FARC actief?

Afgelopen donderdag was het een historische dag voor Colombia. De Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC hebben een akkoord ondertekend voor een staakt-het-vuren. Na 52 jaar van conflict hebben de beide partijen gekozen voor vrede.

Nu de FARC het akkoord heeft ondertekend worden meer gegevens van deze guerrillabeweging vrij gegeven. Zo ook de gebieden waar de rebellen actief waren en hun kampementen. Waar was de FARC actief?

Kaart-loacaties-FARC


(Bron:ELTiempo/Caracol)